Dr. Öğr. Üyesi

Pınar Yıldırım

+90 212 311 7168

Santralistanbul / L1 Z03

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1996.

Yüksek Lisans: Suffolk University,  MBA, 2001.

Doktora : Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Doktorası, 2012.

Verdiği Dersler

  • IRM 311 Merchandise Management and Pricing
  • EMBAT 512 Pazarlama Yönetimi
  • EMBA  512 Marketing Management
  • MC 534 Tüketici Psikolijisi ve Davranışları
  • MCOM 501 Marka Yönetimi


İlgi Alanları

  • Perakende Yönetimi
  • Tüketici Davranışları
  • Ürün/Marka Yönetimi