Dr. Öğr. Üyesi

Veli Şafak Uysal

+90 212 311 7659

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 603

Veli Şafak Uysal, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde lisans, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış; doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimciler Derneği tarafından verilen Genç Sosyal Bilimciler ödülüne layık görülmüştür. Akademik çalışmalarının yanı sıra, uzun yıllar çağdaş gösteri sanatları alanında koreograf/yönetmen, dansçı ve proje koordinatörü olarak faaliyet göstermiştir. Halen temel tasarım ve mimari/iç mimari tasarım odaklı tasarım stüdyoları yürütmekte; renk, sinema-mimarlık ilişkisi, mekânsal anlatılar ve iç mekân kuramları üzerine dersler vermekte; beden-mekân ilişkisi, mimarlıkta zamansallık, hesaplamalı tasarım, tarihsel bilgi ve tecrübenin çerçevelenmesinde mimarlığın rolü gibi başlıklar etrafında kuramsal çalışma ve yayınlarını sürdürmektedir.