Prof. Dr.

Şebnem Yalınay Çinici

+90 212 311 7799

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 601

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Şebnem Yalınay Çinici, lisans (1989), yüksek lisans (1991) ve doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniverstesi, Mimarlık Bölümü; doktora sonrası çalışmasını (2001) ise Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da tamamlamıştır. 1991-2006’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2006-2011’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesinde dersler vermektedir. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde Dijital Tasarım Stüdyosunu kurmuştur. Temel tasarım ve farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra; ontoloji, teknoloji ve felsefe, mimari tasarım, güncel tasarım-üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu üzerine araştırmalarını yürütmektedir. Konular üzerine pek çok ulusal ve uluslararası çalışması ve yayını bulunmaktadır. 2009’da kuruluşunda da görev aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2011’den beri öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.