Prof. Dr.

Şebnem Yalınay Çinici

+90 212 311 7799

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 601

Şebnem Yalınay Çinici, lisans (1989), yüksek lisans (1991) ve doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniverstesi, Mimarlık Bölümü; doktora sonrası çalışmasını (2001) ise Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da tamamlamıştır. 1991-2006’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2006-2011’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesinde dersler vermektedir. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde Dijital Tasarım Stüdyosunu kurmuştur. Temel tasarım ve farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra; ontoloji, teknoloji ve felsefe, mimari tasarım, güncel tasarım-üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu üzerine araştırmalarını yürütmektedir. Konular üzerine pek çok ulusal ve uluslararası çalışması ve yayını bulunmaktadır. 2009’da kuruluşunda da görev aldığı ve 2011-2020 yılları arasında kurucu Bölüm Başkanı olarak çalıştığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.