Sena Öndün

+90 212 311 7271

Santralistanbul / E4-201

Eğitim

Yüksek Lisans: Kadir Has Üniversitesi- Sinema TV 

Lisans: Galatasaray Üniversitesi- Sosyoloji

İlgi Alanları

Seyirci Çalışmaları, Arthouse Sinema, Sinefili Kültürü,  Sanat Sineması, Yeni Sinema Tarihi, Seyirci Pratiklerindeki Değişimler, Sanat Sosyolojisi, 

Başarı ve Ödüller

TüBİTAK  1002-A Hızlı Destek Modülü- Bursiyer (2023-2024)