Doç. Dr.

Serap Atakan

+90 212 311 7792

Santralistanbul / L1 223

Doktora - Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü - 1998 Yüksek Lisans - Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü - 1994 Lisans - Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü - 1991

 Verdiği dersler:  Pazarlamaya Giriş, İş Etiği, Pazarlama İletişimi, Uluslararası Pazarlama, Perakende Yönetimi

Araştırma alanları : Perakendecilik, Sürdürülebilir Perakendecilik, Kurumsal Sosyal Sorulumluluk, İş Etiği

Son yayınlar:

Oba, B., Z. Özsoy and S. Atakan (2010) “Power in the Boardroom: A Study on Turkish Family Owned and Listed Companies”, Corporate Governance, 10(5), 603-616.

Burnaz, Ş., M.G.S. Atakan and Y.İ. Topçu (2010) “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study on the Ethical Perceptions of Turkish Faculty Members”, Journal of Academic Ethics, 8(2), 137-151.

Burnaz, Ş., M.G.S. Atakan, Y.İ. Topçu and A. Singhapakdi (2009) “An Exploratory Cross-Cultural Analysis of Marketing Ethics: The Case of Turkish, Thai and American Businesspeople”, Journal of Business Ethics, 90(Supplement 3), 371-382.

Atakan, M.G.S. and T. Eker İşcioğlu (2009) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Türk Tüketicilerinin Tutum ve Davranışları”, Pazarlama ve İletişim Kültürü (Pİ) Dergisi, 28, Spring, 40-45.

Atakan, M.G.S. and T. Eker İşcioğlu (2009) “Türk Tüketicilerinin Bakış Açısıyla İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri”, Öneri – T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 32(8), July, 125-133.