Doç. Dr.

Serhan Ada

+90 212 311 7810

Santralistanbul / E4 217 B

Lisans, Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, 1977  

Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, 1979  

Doktora, Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, 2004

1-Çalışma Alanları

Kültür ve Yaratıcı Endüstriler,  Sosyal (Kültürel)Girişimcilik, Stratejik Yönetim

 2-Akademik Çalışmalar

 • Ada, S. Robins, K. “Dragan Klaić, Avrupalı Bir Entellektüel” KPY Yıllık 2011, ed. Deniz Ünsal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Mayıs 2012, s: 149 – 150
 • Ada, S. “A Cluster Approach to Culture and Art Management: İstanbul Bilgi University”, International Arts Management Concepts Higher Education for the Market?, Lynen M., Pete vd. CIAM(Centre for International Arts Management), 2011.
 • Ada, S. “Sivil Toplum Gözüyle: Türkiye Politikası Raporu”, ed. Serhan Ada, 2011.
 • Ada, S. "İstanbul'un Festivalleri", ed. Serhan Ada, 2011.
 • Ada, S. “Kente Doğru Konuşmalar”, Kente Doğru Konuşmalar Dizisi: Kültür Başkenti, Başkent Kültürü, ed. Serhan Ada, İBB Kültürel ve Sosyal İşler İdaresi Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, 2011. (Baskıda)
 • Ada, S. “Kültür ve Sanat Politikaları ile Kentsel ve Ulusal Politikalar”, İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü, ed. Deniz Ünsal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart 2011, s:45-46.
 • Ada, S. “Gönüllülük – Hizmet – Savunuculuk, Kentlerin Kültürel Canlanması ve Gönüllüler”, s:242-244; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı 2011, GM Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
 • Ada, S. “Önsöz”, s:5-6; “Editörden”, s:10-12; “Özel Söyleşiler: İki Öncüye Bir Teşekkür”, s:27-28; “Talât Sait Halman Söyleşisi”, s:29-37; “Pulat Tacar Söyleşisi”, s:38-46; Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2009, Boekman Studies, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Amsterdam/İstanbul, Kasım 2009, Türkçe ve İngilizce (Dosya Editörü: Serhan Ada).
 • Ada, S. “For a New Cultural Policy”, Introduction to Cultural Policy in Turkey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ekim 2009, s:87-118. (Edited by: Serhan Ada ve H. Ayça İnce).
 • Ada, S. Çağdaş Sanat Konuşmaları Dizisi 4: Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2009, s:51-63.
 • Ada, S. “Bir Yeni Kültür Politikası İçin”, Türkiye'de Kültür Politikaları'na Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Haziran 2009, s: 81-110, (Der: Serhan Ada ve H. Ayça İnce).
 • Ada, S.  “Kurumlar+Kültür Politikaları”, Dersimiz Güncel Sanat, Outlet, İstanbul, Mayıs 2009, s:88-99, (Marcus Graf ve Ezgi Bakçay ile).
 • Ada, S. “‘Save As...’ e oltre, ovvero la liberta dell’osservatore”, “‘Save As’ and Forward, or the Viewer’s Freedom”, Save As... Arte Contemporanea dalla Turchi, Mondadori Electa S.p.A., Milano, 2008, s:10-11.
 • Ada, S. “Masallar ve Mavalları Özleyeceğiz!”, “We Will Long For Tales and Cock-and-Bull Stories!”, Word-Tale, Mixed Narrations: A Video Parade From Different Viewpoints / Söz Masal, Karmaşık Anlatılar: Farklı Noktalardan Bir Video Geçidi, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2008, s:8-9.
 • Ada, S. “Anadolu Kültür’ün İlk Beş Yılı ve Sonrası”, Kültür ve Sanatta Farklı Bir Girişim: Anadolu Kültür 2002-2007, Anadolu Kültür, İstanbul, 2008, s:220-221.
 • Ada, S. “Formulating Common Questions”, Emerging Cultural Continent: Actors And Networks, “Neighbours in Partnership” Yuvarlak Masa Toplantısı, santralistanbul, 1-2 Kasım 2007, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları-santralistanbul, Ekim 2008, s:6-9. (Der: Serhan Ada, Deniz Ünsal)
 • Ada, S. “Jean Baudrillard, Pensées de la fin”, Sayı:5, Temmuz 2012, L’Impossible, Paris, s: 23-30, (Jean Baudrillard ile).
 • Ada, S. “Yuvarlak Masa: Kültür Endüstrileri Üzerine...”, (yeni), Sayı: 2, Kış 2011, Opus Kültür Sanat, İstanbul, s: 37-66, (Orhan Tekelioğlu, İsmail Ertürk, Beral Madra ile).
 • Ada, S. “Istanbul 2010: Début en Mai!”, Revue Urbanisme, Septembre-Octobre 2010, No: 374. Ada, S. “Culture et Démocratie Turques, L’Ouverture vers l’Europe sert La Libéralisation du Pays”, Le Monde, Fransa, 19 Ekim 2009, s.17.
 • Ada, S. “Sottsass e il numero bianco”, Il Sole 24 Ore Nòva, 20 Mart 2008, s.6.
 • Ada, S. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması, 16 – 17 Kasım 2012
 • Ada, S. “Institut Français de Turquie a Izmir, Habiter, construire, préserver: questions de villes Chambre de Commerce d’Izmir”, Konuşmacı, İzmir, 13 Kasım 2012
 • Ada, S. “Salzburg Global Seminar, Young Cultural Leaders Forum”, Konuşmacı, 27 Ekim – 1 Kasım 2012
 • Ada, S. “Conference ECCD”, Konuşmacı, 21 – 23 Eylül, Bratislava
 • Ada, S. “Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 10. Ulusal Sanat Sempozyumu: Yeni Dünya Düzeninde Sanat”, Konuşmacı, 7 – 8 Haziran 2012
 • Ada, S. “Connecting Generations in the Age of Transition”, Konuşmacı, İstanbul, 18 Mayıs 2012.
 • Ada, S. “What Design Can Do?”, Konuşmacı, Amsterdam, 9 – 12 Mayıs 2012.
 • Ada, S. “2012 Mıchelettı Award Conference And Ceremony The Museum of the Future: Between Physical Space and Virtual Space”, Konuşmacı, Augsburg, 27 – 28 Nisan 2012.
 • Ada, S. “5. Dansa Davet Festivali”, Konuşmacı ve Panel Yöneticisi, İzmir, 21 – 23 Mart 2012
 • Ada, S. “Istanbul City Portrait”, Konuşmacı, Venedik, 29 Şubat – 1 Mart 2012
 • Ada, S. “Yerel Kültür Politikaları”, Konuşmacı, Bodrum, 24 Şubat 2012
 • Ada, S. “Merağın Kökü Nereye Gider”, Konuşmacı, İstanbul, 17 Şubat 2012
 • Ada, S. “Dünya Radyo Günü Paneli”, Konuşmacı, Ankara, 13 Şubat 2012
 • Ada, S. “Forum on Culture and Politics”, Konuşmacı, Kahire, 8 Aralık 2011
 • Ada, S. “5th Ordinary Session of the Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression”, Katılımcı, Paris, 5 – 7 Aralık 2011
 • Ada, S. “Türkiye’nin Dış Siyasetini Çözmek – Yurtdışında Türkiye Algısı – Uluslararası Kültürel Üretim ve Yansımaları”, Kolaylaştırıcı, İstanbul, 3 – 4 Aralık 2011
 • Ada, S. “Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture”, Sunum, Salzburg, 19 – 23 Ekim 2011
 • Ada, S. “Kültür Endüstirleri ve Kültürel Çeşitlilikteki Rolü”, Konuşmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, İstanbul, 12 Temmuz 2011
 • Ada, S. “Mardi de Marigny”, Sunum, Marsilya, 28 Haziran 2011
 • Ada, S. “Per Una Citta Intelligente”, Network di Cultura Urbana, Konuşmacı, Roma, 8 Haziran 2011
 • Ada, S. “Tiyatro Sohbetleri: Bağımsız Tiyatro Mekanlarının Yeri”, Alternatif Tiyatro Mekanları Ortak Girişimi, Konuşmacı, Mekan Artı, İstanbul, 6 Haziran 2011
 • Ada, S. “6th Focus group”, Rog Centre Kapasite Kullanımını Geliştirmek için Focus Grup Katılımcısı, Ljubljana, 27 Mayıs 2011
 • Ada, S. “Kültür Politikaları: Yeni Bir Dönem”, Olivier Poivre d’Arvor ile Söyleşi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, İstanbul, 13 Nisan 2011
 • Ada, S. “Türkiye’de Kültür Politikalarının Gelişimi-Sivil Toplum Perspektifi: Amaç ve Süreç”, Türkiye’de Kültür Politikalarının Gelişimi-Sivil Toplum Perspektifi, İstanbul, 25 Mart 2011.Ada, S. “Cultura tra Diversità e Differenza: Il Caso di Istanbul”, Università Iuav di Venezia-Scuola Di Dot Torato, Venedik, İtalya, 16 Şubat 2011
 • Ada, S. ““Made In” in the Context of Design / Tasarım Bağlamında “Made In”, Konuşmacı, santralistanbul, İstanbul, 10 Aralık 2010.
 • Ada, S. EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) Culture Programme 2007-2013 - Strand 3.2 - Cultural Policy Analysis, Expert Evaluation Session, Proje Değerlendirme Jüri Üyesi, Brüksel, Belçika, 29 Kasım–2 Aralık 2010.
 • Ada, S. “A Cluster Approach to Culture and Art Management: Istanbul Bilgi University”, International Arts Management Concepts–Higher Education for the Market?-1st International CIAM Expert Forum, Konuşmacı, Köln, Almanya, 26-27 Kasım 2010.
 • Ada, S. “Tarih Boyunca İstanbul’da Dinler Ve Kültürler”, 2010 İstanbul İnanç Turizmi Zirvesi, Moderatör ve Konuşmacı, İstanbul, 24 Kasım 2010.
 • Ada, S. “Les Enjeux d’une Nouvelle Politique Culturelle”, Sempozyum, Konuşmacı, Colloque International: La Culture Turque dans une Perspective Européenne: Perceptions, Mécanismes et Acteurs, INALCO, Paris, Fransa, 12 Kasım 2010.
 • Ada, S. “Sanatın Yaşamımızdaki Yeri ve Sürekliliği”, Söyleşi, İzmir Amerikan Koleji, İzmir, 4 Kasım 2010.
 • Ada, S. “Gönüllülük-Hizmet-Savunuculuk”, Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu, Konuşmacı, İstanbul 2010 AKB Gönüllü Programı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 3 Kasım 2010.
 • Ada, S. “Magna Charta for International Cultural Policy” and “Cultural Diversity 2010-2030”, Welcome and Closing Speeches, Speaker, International Forum of U40-Fellows 2009-2011, İstanbul, 21-24 Ekim 2010.
 • Ada, S. “Kentlerin Kültür Hayatında Uluslararası Sanat Girişimlerinin Etkisi”, Panel, Konuşmacı, Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler, Antakya, 16 Ekim 2010.
 • Ada, S. “The Power of Cultural Relations”, ENCATC/EUNIC Debate: The Power of Cultural Relations, Brüksel, Belçika, 8 Ekim 2010.
 • Ada, S. ENCATC General Assembly, Brüksel, Belçika, 7 Ekim 2010.
 • Ada, S. “Geleceğin Tasarımcıları, Tasarımın Geleceği”, Panel, Moderatör, İstanbul Design Week’10, İstanbul, 1 Ekim 2010.
 • Ada, S. “Project Evaluation & Follow-Up Development Meetings–‘(In)visible Cities’ Building Capacities for Local Cultural (Policy) Transformation in Turkey”, Amsterdam, Hollanda, 17 Ağustos 2010.
 • Ada, S. “Building Capacity at Local Level: Kars, Antakya, Çanakkale Cases in Turkey”, Panel, Konuşmacı, Forum on The Integration of Culture in Local Development, Damascus, Suriye, 27 Haziran 2010.
 • Ada, S. “Initiatives in Education, Science and Culture Towards Enhanced US- Muslim Countries Collaborations”, Konferans, Konuşmacı, İskenderiye, Mısır, 16-18 Haziran 2010.Ada, S. “Culture: From Diversity to Participation”, Keynote speaker, PwC Experience Meeting, İstanbul, 10 Haziran 2010.
 • Ada, S. “Trende, Avrupa’nın Ortasında, İmgenin Peşinde”, Söyleşi, 21. Yüzyılda İmge’ye Ne Oldu?, Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi, İzmir, 28 Mayıs 2010.
 • Ada, S. “Üniversitelerarası Tiyatro Festivalleri ve Ağları: Sürdürülebilirlik ve Gelecekteki İşbirlikleri” Paneli, Moderatör, Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği İstanbul, İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması Sempozyumu, İstanbul, 8 Mayıs 2010.
 • Ada, S. “Cultural Policies & The Position of Culture in Society”, 1st Conference on Cultural Policies in the Arab Region, Panel, Konuşmacı, Beyrut, Lübnan, 19 Nisan 2010.
 • Ada, S. “Nouveaux Acteurs des Politiques Culturelles”, La Culture au Service d’Istanbul Métropole Mondiale: Acteurs et Enjeux, Kolokyum, Saison de la Turquie en France, Salle de Projection de ARTE France, Paris, Fransa, 24 Mart 2010.
 • Ada, S. “Bir Kültür Hocasının İrade Beyanı | Profession de Foi d’un Professeur de Culture”, Konferans, Anadolu Yakası’nda Fransız Haftası, Saint Joseph Fransız Lisesi, İstanbul, 23 Mart 2010. Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci Panel+Forum, Konuşmacı, Çanakkale 2010, Çanakkale, 20 Mart 2010.
 • Ada, S. “2010 İstanbul Kültür Başkenti Paneli”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi TV Stüdyosu, İstanbul, 12 Kasım 2009.
 • Ada, S. “La Politique Culturelle en Jeu: Le Renouveau Culturel en Turquie”, Konferans, La Turquie, Aujourd’hui, Demain, Débats d’Idées, Saison de la Turquie en France, Université Paris Descartes, Paris, Fransa, 14 Ekim 2009.
 • Ada, S.  “Atölye: Değişen Dünya Düzeninde Sanatın İçeriği Ne Olacak?”, Adatepe Taş Mektep, 2009 Yaz Seminerleri, Seminer, Konuşmacı, Çanakkale, Türkiye, 4-5 Eylül 2009.
 • Ada, S. “AKM Nasıl, Kimin İçin ve Hangi Yöntemlerle Korunmalı?”, Projenin Uygulama Sürecine Yönelik Gelişmelerin Değerlendirilme Toplantısı, Konuşmacı, Pera Müzesi Konferans Salonu, İstanbul, 5 Ağustos 2009.
 • Ada, S.  “Culture and Development, 20 Years After the Fall of Communism”, Arts Çalışma Grubu Moderatörü, Krakow, Polonya, 4-6 Haziran 2009.
 • Ada, S. “Yaratıcı Endüstriler”, 4 Mayıs 2009; “Marsilya 2013 Avrupa Kültür Başkenti Süreci”, 27 Nisan 2009; “Viyana-Moskova”, 31 Mart 2009; “Kültür Başkentinde Kültür Mekânları”, 18 Kasım 2008, Kente Doğru Konuşmalar Dizisi-Kültür Başkenti, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Düzenleyici ve Moderatör, İstanbul.
 • Ada, S. “Kent ve Kültür: Pratik, Problemler, Projeler”, Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler Projesi Açılış Toplantısı, Konuşmacı, santralistanbul, İstanbul, 24 Ekim 2009.
 • Ada, S. “Concorso Internazionale ad Invito per la Realizzazione e I’Acquisizione di Interventi Artistici Site Specific per la Rete Regionale dei Musei di Arte Contemporanea della Lombardia”, Lombardiya Bölgesi Çağdaş Sanat Müzeleri, Mekana Özgü Sanatsal Müdahalelerin Gerçekleşmesi ve Alımı için Uluslararası Davetli Yarışma, Jüri Üyesi, Milano, İtalya, 7-8 Nisan 2009.
 • Ada, S. “Kütüphaneler, Kültür Politikaları ve Avrupa Kültür Başkentleri”, 45. Kütüphane Haftası, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2 Nisan 2009.
 • Ada, S. “Responding to and expanding on the presentations”, Panel, Moderatör, Black/North SEAS İstanbul Konferansı, santralistanbul, 28 Mart 2009.
 • Ada, S. “Another EU Neighbour: Trends, Challenges & Plans of Cultural Policy Reform in Turkey”, Developing Quality Standards for Cultural Institutions of the Kaliningrad Region, Seminer, Konuşmacı, Kaliningrad, Rusya, 30 Ocak-1 Şubat 2009.
 • Ada, S. “Kent Kültürü ve Müzecilik”, Kent-Müze-Tarih Söyleşileri-37, Antalya Kent Müzesi Projesi, Antalya, 20 Aralık 2008.
 • Ada, S. “Etats Généraux Culturels Méditerranéens”, Ministère Des Affaires Etrangères tarafından düzenlenen “Artistes,
 • Création Culturelle, Mobilité Culturelle” Atölyesi’ndeki Yuvarlak Masa Toplantısı, Konuk Öğretim Üyesi, Marsilya, 4-5 Kasım 2008.
 • Ada, S. “Kentsel Kalite için Kültür Endüstrileri”, Panel, Moderatör, Arkitera Mimarlık Merkezi, İstanbul, 17 Ekim 2008.
 • Ada, S. “İstanbul Kültür Politikası Sunumu”, Eurocities Kültür Forumu, Beyoğlu, İstanbul, 16-19 Ekim 2008.
 • Ada, S.“Ravello LAB ‘08-International Forum”, Çalıştay, Ravello, İtalya, 9-10 Ekim 2008.
 • Ada, S. “Kurumlar+Kültür Politikaları”, Güncel Sanat Tartışmaları Dizisi-7, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beşiktaş Yerleşkesi, İstanbul, 9 Nisan 2008. (Marcus Graf ve Ezgi Bakçay ile).
 • Ada, S. “Yarının Şafağı/İtalyan Koleksiyonlarından İtalya Güncel Sanatı”, “İtalyan özel koleksiyonları İstanbul’da / Elgiz Koleksiyonu Venedik’te” Projesi, Panel ve Yuvarlak Masa Toplantısı, Proje4L / Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul, 26 Mart 2008.
 • Ada, S. “santralistanbul’un Ortaya Çıkışı: Benzersiz Bir Maceranın Hikayesi ve Öğretileri”, Hayırseverler ve Mesenler Çağdaş Bir Kültür Politikası İçin, Sempozyum, Pera Müzesi, IFEA İstanbul (Institut Français d'Etudes Anatoliennes), 25-28 Ocak 2008, (yayına hazırlanıyor).
 • Ada, S. “Serhan Ada, 3 Ocak 2008”, Çağdaş Sanat Konuşmaları Dizisi 4: Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Kâzım Taşkent Sanat Galerisi, Sermet Çifter Salonu, İstanbul, 3 Ocak 2008.