Sümeyye Korkmaz

Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi / Mimarlık Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı