Dr. Öğr. Üyesi

Tuğçe Erçetin

+90 212 311 7169

Santralistanbul / E5 305

Eğitim

Doktora: Siyaset Bilimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2020

Yüksek Lisans: Siyaset Bilimi, Essex Üniversitesi, 2013

Yüksek Lisans: Uluslararası İlişkiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014

Lisans: Uluslararası İlişkiler, Kadir Has Üniversitesi, 2011

Verdiği Dersler

IR 515 Bölgesel ve Karşılaştırmalı Çalışmalar

IR 459: Batı ve Orta Avrupa'da Siyaset

IR 179: Siyaset, Kültür ve Toplum I

IR 215: Film ve Siyaset

GE 226: 21. Yüzyılda Göç

IR 112: Modern Türkiye'de Kültür ve Siyaset

Diğer Bilgiler

Yönetilen Tezler:

Yüksek Lisans

Katarzyna Zdzislawa Gucia Aksoy, From "Hero to Zero". Understanding Democratic Backsliding Process in Poland After 2015.

Yayınlar

Tuğçe Erçetin, 2024, "Turkey", in Yearbook of Muslims in Europe, (Eds. Ahmet Alibasic et al.), pp.630-650, ISBN: 978-90-04-54987-6.

Tuğçe Erçetin & Emre Erdoğan, 2023, “The reproduction of fear in populist discourse: An analysis of campaign speeches by the Justice and Development Party elites”, Southeast European and Black Sea Studies, DOI: 10.1080/14683857.2023.2262241.

Tuğçe Erçetin, 2023, Türkiye’de Popülist İktidar ve Muhalefet, Derleyen: Sencer Ayata, Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi, ISBN: 9786056981838. 

Emre Erdoğan & Tuğçe Erçetin, 2023, Medya Sistemleri Tartışmasında Kutuplaşma ve Popülizm İlişkisi, Derleyen: İnceoğlu, Y.& Çoban, S., Ayrıntı Yayınları.

Tuğçe Erçetin & Cemil Boyraz, 2023, “How to struggle with exclusionary right-wing populism: Evidence from Turkey”, Democratization, 30(1), s.78-100. 

Tuğçe Erçetin, 2021, “Discursive construction of geography in populist mobilization? Superiority or victimhood?”, Reflektif Journal of Social Sciences, 2(2), s. 223-248.

Tuğçe Erçetin & Emre Erdoğan, 2021, “’Mirror, mirror on the wall, please tell me…’: The populist rhetoric of the “new” media of “new Turkey” during the April 16th referendum”, Turkish Studies, 22(2), s. 290-313.

Tuğçe Erçetin & Emre Erdoğan, 2021, “Popülist liderlerin başarısını medya sistemleri perspektifi ile karşılaştırma: Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Türkiye, Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı, Işık Üniversitesi Yayınları.

Tuğçe Erçetin, 2020, “A populist desire: ‘All you need is the heart of the people rather the palace’s screens’”, Reflektif Journal of Social Sciences, 1(1), s.49-79.

Emre Erdoğan & Tuğçe Erçetin, 2019, “Popülist liderlerin başarısına medya sistemleri perspektifinden bir bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması, Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 6(1), s.38-74.

Tuğçe Erçetin, 2019, “Bir popülist korku senaryosu altında: Biz ve Onlar”, Kitap bölümü, Der: Pınar Uyan Semerci and Emre Erdoğan, İthaki Yayınları.

Tuğçe Erçetin & Emre Erdoğan, 2018, “How Turkey’s repetitive elections affected the populist tone in the discourses of the Justice and Development party leaders?”, Philosophy & Social Criticism, 44(4), s. 382-398.

Tuğçe Erçetin, 2014, “The perceptions of Armenian people in Turkey”, Working Paper No:7, Istanbul Bilgi University, European Institute.

Tuğçe Erçetin & Emre Erdoğan, Reproduction of fear in populist discourse: Analysis of the electoral speeches (2015-2018) by the Justice and Development Party, (Hazırlanıyor).

Ulusal ve Uluslararası Projeler

Araştırmacı. CO3: COntinuous COnstruction of Resilient Social COntracts through Societal Transformations, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (2023-2025).

Araştırmacı. RESAID: Creating Societal Cognitive Resilience Against Information Disorders, Avrupa Komisyonu Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Programı, (2023-2026).

Araştırmacı. Türkiye'de NEET Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması, Araştırmacı, TÜBİTAK 2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (2023-2025).

Uzman. Impact of Social Media on Elections of Türkiye: Desk Research (Haziran 2023).

Doktora Sonrası Araştırmacı. Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi, Marshall Fonu ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Finansal Desteği (2020-2022).

Proje Asistanı. Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm, Queen’s University & İstanbul Bilgi Üniversitesi, British Academy (2018-2019).

Araştırmacı. Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu: Toplumda Demokrasi Talebi, Denge Denetleme Mekanizmaları Algısı ve Farkındalığı Hakkında Ölçüm, Denge ve Denetleme Ağı & Konda (2020).

Proje Asistanı.  Çerçevelemeyi Anlamak: Türk Siyasetinde Popülizmin Gücü, İstanbul Bilgi Üniversitesi (2017-2018).

Proje Asistanı. Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak, TÜBİTAK 1001 (2015-2017).

Araştırmacı. Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar, İSTANPOL.


Diğer Yayınlar

Emre Erdoğan ve Tuğçe Erçetin, Temmuz 2022, "Populism in Turkey", İçinde: Conversations on Illiberalism, Interviews with 50 scholars, Derleyen: Marlene Laruelle, Illiberalism Studies Program, The Institute for European, Russian, and Eurasian Studies, The George Washington University, ISBN: 979-8-9865831-0-5 (print), ISBN: 979-8-9865831-1-2 (ebook).

Tuğçe Erçetin, Mayıs 2023, Biri “Bana Tutun” Dediğinde- Beraber Kök Salmaya Çağrıdır Bu.... /When Someone Says “Hold on to Me”- It is the Call for Rooting Together, İçinde: Öteki Hikayeler, Derleyen: Gülay Uğur Göksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, E-ISBN: 978-605-399-620-0 ve ISBN: 978-605-399-615-6.

Tuğçe Erçetin, 2023, "Popülist söylem eşliğinde 2023 seçimleri", T24 Yıllık Dergi

Tuğçe Erçetin, 2023, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki aday, tek dil: Yerlici ve milliyetçi, T24

Tuğçe Erçetin, 2023, Korku ve dışlayıcı popülizm ile kapsayıcı popülizmin 'seçimi', T24

Tuğçe Erçetin, 2023, "Tehdide ve kaosa karşı "halkın koruyucusundan" kaosun nedeninde, T24 

Tuğçe Erçetin, 2022, Helalleşme söyleminin tabanda karşılığı var mı?, T24

Tuğçe Erçetin, 2022, “Popülizmden adalet arayışına, kadının siyasetteki yeri”, T24 Yıllık Dergi

Tuğçe Erçetin, 2021, “Lider değişse de popülist söylem kalır”, T24 Yıllık Dergi.

Tuğçe Erçetin, 2020, “Kadınların sesi”, T24 Yıllık Dergi.

Tuğçe Erçetin, 2019, “2019’a bakarken kadınlar”, T24 Yıllık Dergi.

Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin & Jan Philip Thomeczek, 2018, How the populist zeitgeist controls the Turkish electoral campaign of 2018, Erschienen auf: regierungsforschung.de

Tuğçe Erçetin, 2017, How the competitive authoritarian rules become acceptable: Turkey and Hungary, PS Europe.

Tuğçe Erçetin, 2014, The Cut’ın karşısında “biz” iyi olanlar, Bianet.

Tuğçe Erçetin, 2014, 2014’ün hali 2015 için ne diyor?, Bianet.

Sunumlar ve Bildiriler

2023Fourth Helsinki Conference on Emotions, Populism, and Polarization, Helsinki

Sunum: The affective power of audio-visual politics: How to analyze video campaigns in Presidential Elections in Turkey?

2023, 4th The Scientific Meeting of German Political Psychology Network: People, Groups, and Politics in Times of Crises, Bielefeld.

Sunum: “Glorious Victims” in “Unsettled Times”: The Analysis of the Nationalist Poems Which are Written by the Ordinary People

2023, İlk Yüzyılı Biterken Cumhuriyet: Demokratikleşme Momentleri, Sıradan İnsanlar ve Siyaset

Sunum: 1950'lerden Günümüze Türkiye Siyasetinde Popülizm.

2023, 17. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, ODTÜ.

Sunum: Dışlayıcı Sağ-kanat Popülizm İle Nasıl Bir Mücadele: Türkiye Örneği

2023, I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Sunum:“Zafer ve Mağduriyet”: Sıradan Kişiler Tarafından Yazılan Milliyetçi Şiirlerin Analizi.

2022,  Third Helsinki Conference on Emotions, Populism, and Polarization, Helsinki.

Sunum: How to Mitigate Polarization: An Example of Good Practices from Turkey

2022, International Annual Conference of Political Studies Association, York.

Sunum: "Victorious Victims": An Analysis of Nationalist Poems By Ordinary People

2022, Sosyal Demokrasi Sempozyumu, 21. Yüzyılda Demokrasiye Yönelik Tehditler: Otoriter Popülizmin Yükselişi, Ankara.

Sunum: Popülizm ve Muhalefet

2022, Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları: Deneyimler ve Arayışlar: TurkuazLab Projesi ve Sonuçları 

2022, Başka Bir Perspektif Atölyesi: Medyada Habercilik ve Popülizm (24 Mayıs 2022), İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrenci Temsilciliği Etkinliği.

2021, Second Helsinki Conference on Emotions, Populism, and Polarization, Çevrimiçi.

Sunum: Reproduction of Fear in Populist Discourse: Analysis of the Electoral Speeches (2015-2018)

2021, International Conference of Political Studies Association, Çevrimiçi.

Sunum: Understanding the We-ness in Populism: From Leaders to Voters

2021, The 6th Prague Populism Conference, Çevrimiçi

Sunum:  Belief in Conspiracy Theories: Populist Attitudes and Covid-19, Prof. Emre Erdoğan ve Prof. Pınar Uyan Semerci ile birlikte

2021, Çalıştay: Varieties of Populism in East and West, Çevrimiçi.

Sunum: Love or Hate: Media and Populism

2020, Stockholm University Institute for Turkish Studies Research Seminar, Çevrimiçi.

Sunum: Populist Discursive Performance: The Case of the Ruling Party and Opposition in Turkey

2020, Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik, İstanbul, Işık Üniversitesi.

Sunum: Looking to the success of populist leaders from the perspective of the media systems: comparison on the United Kingdom, the Netherlands and Turkey

2020, Right-Wing Populism in Turkey and Its Influence on Europe, Almanya, Bielefeld.

Sunum: The We-ness versus Europe in Populist Discourse By Leaders, Media, and Citizens

2020, Presentations for Research Findings: Social Entrepreneurship in Turkey: Refugees and Social Transformation, İstanbul.

Sunum: Findings of Field Research: Refugees

 2019, The 5th Prague Populism Conference, Prag.

Sunum: Understanding the “we-ness” in populism

2019, Tricontinental Conference: Populism in Latin America, Africa, and Asia, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi

Sunum.: Looking to the success of populist leaders from the perspective of the media systems: A comparison on the United Kingdom, the Netherlands and Turkey

2018, Provincializing Populism, İstanbul, Bilgi Üniversitesi

Sunum: Populism and Media

 2018, International Conference of Political Studies Association, Galler, Cardiff.

Sunum: Mirror, mirror on the wall, please tell me…: The populist rhetoric of   the “new” media of “new Turkey” during the April 16th referendum.

 2018, The 4th Political Psychology Conference: Fear, İstanbul

Sunum: Under a Fear-Driven Populism Scenario: “Us and Them”

 2018, The 4th Prague Populism Conference, Prag.

Sunum: Mirror, mirror on the wall, please tell me…: The populist rhetoric of the “new” media of “new Turkey” during the April 16th referendum.

 2018, EUNIC – FEUTURE Stakeholder Conference: Between Rapprochement and Rejection: Identity and Cultural Drivers in the Europe-Turkey Relations, İstanbul, Koç Üniversitesi.

Sunum: Mirror, mirror on the wall, please tell me…: The populist rhetoric of   the “new” media of “new Turkey” during the April 16th referendum.

 2017, 1st Populism Specialist (PSA) Group Workshop, Londra, Kings College.

Sunum: How Turkey’s repetitive elections affected the populist tone in the discourses of the Justice and Development party leaders

 2016, The Turkish Political Science Association 14. Graduate Conference, Adana, Çukurova Üniversitesi.

Sunum: The Populist Discourses of the Political Actors in Turkey

 2016, Armenian – Turkish Exchange Meeting, Erivan.

Sunum: Armenian Minorities and Their Perceptions in Turkey

 2015, The Turkish Political Science Association 13. Graduate Conference, Bursa.

Sunum: The Perceptions of Armenians in Turkey

 2015, Georgian -Azerbaijan – Turkish – Armenian Dialogue Program, Erivan.

Sunum: Being Together

 2014, 3. Peace Talks, İstanbul, Koç Üniversitesi.

Sunum: Living Together with Minority Groups

 2014, 1. Peace Talks, İstanbul, Koç Üniversitesi.

Sunum: Armenian Initiative by the Government: Why and Then?