Prof. Dr.

Turgut Tarhanlı

+90 212 311 5199

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 420

Doktora:   Kamu Hukuku/İstanbul Üniversitesi/1990
Y.Lisans:  Kamu Hukuku/İstanbul Üniversitesi/1982
Lisans:     Hukuk/İstanbul Üniversitesi/1979

 

Dersler (2010-2011)
1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri/International Human Rights Law: Protection Mechanisms
2. İnsan Hakları Aktivizmi I ve II/Human Rights Activism I & II
3. İş Dünyasında İnsan Hakları/Business and Human Rİghts

Araştırma alanları:
Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, uluslararası hukuk ve iç hukuk arasındaki ilişkiler, insan haklarının uluslararası mekanizmalar aracılığıyla korunması usulleri, uluslararası andlaşmalar hukuku, insan hakları aktivizmi, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, boğazlar yoluyla geçiş ve taşımacılığın hukuki rejimi.

En yeni yayın (kitap): Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, (Derleyenler: Ayhan Kaya ve Turgut Tarhanlı), Tesev Yayınları; İstanbul, Gözden geçirilmiş 3. Baskı, 2008, 292 s. (ISBN 975-8112-65-1)