Doç. Dr.

Ulaş Karan

+90 212 311 5273

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 311

Eğitim

Doktora: Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

Yüksek Lisans: İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Lisans: Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003

Verdiği Dersler

- Anayasa Hukuku (Law 121-Law 122)

- Anayasa Hukukuna Giriş (Law 212)

- Demokrasi, Siyasi Partiler, Seçimler (Law 220)

- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı (Law 216)

- Hukukta Ayrımcılık Yasağı (Law 626)

- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Law 661)