Doç. Dr.

Ulaş Karan

+90 212 311 5273

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 311

Eğitim

Doktora: Kamu Hukuku, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

Yüksek Lisans: İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Lisans: Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003

Verdiği Dersler

- Anayasa Hukuku

- Demokrasi, Siyasi Partiler, Seçimler

- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

- Uygulamalı Hukuk Kliniği

- Hukukta Ayrımcılık Yasağı