Dr. Öğr. Üyesi

Ulaş Karan

+90 212 311 5273

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 311

İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006
Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi, 2003