Dr. Öğr. Üyesi

Umman Mahir Yıldırım

+90 212 311 7580

Santralistanbul / E3-213

Eğitim

2015-2016, Doktora Sonrası Araştırmacı, Operations Planning Accounting & Control, Eindhoven University of Technology

2014-2015, Doktora Sonrası Araştırmacı, Endüstri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi

2014, Doktora, Endüstri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi

2008, Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi

2006, Lisans, Endüstri Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

Eniyilemede Metasezgisel Yaklaşımlar (IE 473)

Endüstriyel Bilişim Sistemi Tasarımı (IE 351)

Tesis Tasarımı ve Planlaması (IE 312)

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat ve Otomasyon (IE 420)

Optimizasyon Teknikleri I (IE 234)

Çizelgelemeye Giriş (IE 453)

Üretim - Hizmet Sistemlerinin Plan ve Tasarımı

İlgi Alanları

Uygulamalı Optimizasyon, Metasezgisel Yaklaşımlar, Ulaştırma ve Lojistik Sistemleri, Makine Öğrenmesi

Başarı ve Ödüller

TÜBİTAK - 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Sürdürülebilir Ulaşım ve Lojistik Planlamasında Karma Taşıma Temelli Yeni Yaklaşımlar , Mayıs 2015 - Mayıs 2016.

TÜBİTAK - 2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, Rota Optimizasyonunda Sürdürülebilir Yaklaşımların Geliştirilmesi , Ocak 2014 - Temmuz 2014.

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Excellence in Teaching Ödülü, 2012-2013 Akademik Yılı

Sabancı Üniversitesi Doktora Programı Tam Burs (2009-2014)

TÜBİTAK - 2209 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2006-2008)

Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans Programı Tam Burs (2006-2008)

Diğer Bilgiler

Seçili Yayınlar

Erbayrak, S., Özkır, V. and Yıldırım, U.M. (2021) "Multi-objective 3D bin packing problem with load balance and product family concerns". Computers & Industrial Engineering, 159.

Yıldırım, U.M. and Çatay, B. (2020) “An Enhanced Network-Consistent Travel Time and Speed Generation Scheme on Time-Dependent Road Networks”.  IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23(2), 873-884.

Şen, D., Dönmez, C.Ç. and Yıldırım, U.M. (2020) "A Hybrid Bi-level Metaheuristic for Credit Scoring". Information Systems Frontiers, 1-11.

Yıldırım, U.M. and Çatay, B. (2015) “An Ant Colony-Based Matheuristic Approach for Solving a Class of Vehicle Routing Problems”, In Corman et al. (Eds.), Computational Logistics, Lecture Notes in Computer Science 9335, 105-119.

Yıldırım, U.M. and Çatay, B. (2014) “A parallel matheuristic for solving the vehicle routing problems”, In Sousa et al. (Eds.), Computer-based Modelling and Optimization in Transportation, Advances in Intelligent Systems and Computing 262, 477-489.

Yıldırım, U.M. and Çatay, B. (2012) “A Time-based Pheromone Approach for the Ant System”, Optimization Letters 6(6), 1081-1099.


Yönetilen Doktora Tezleri

Seda Erbayrak (2022), Çok Amaçlı 3 Boyutlu Kutulama Problemlerinin Optimizasyonu İçin Matematiksel Model ve Genetik Algoritma Önerisi, Yıldız Teknik Üniversitesi (Danışman: Vildan Özkır, Eşdanışman: U. Mahir Yıldırım)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Güşta Dilaver (2021), Trafik tıkanıklığı dikkate alınarak çekici kamyon ve vinçlerin bekleme lokasyonlarının optimizasyonu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Danışman: Eda Yücel, Eşdanışman: U. Mahir Yıldırım)


Kişisel Araştırma Bağlantıları


İdari Görevler

2019-         , Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
2018-2019, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı