Yasir Nazlı

+90 212 311 7911

Santralistanbul / E2-219