Doç. Dr.

Yelda Yücel

+90 212 311 7778

Santralistanbul / L1 218

Verdiği Dersler:
•    Uygulamalı İşletme ve Toplum
•    İşletme için İstatistiki Analiz
•    Uluslararası Ticaret
•    Uluslararası Ticaretin Temelleri
•    İşletme için İleri İstatistik
•    İşletme Ekonomisi

İlgi Alanları:
•    Uluslararası Ticaret ve Ödemeler Dengesi,
•    Makroiktisat,
•    Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi,
•    İşgücü Piyasaları ve Politikaları,
•    İktisat Tarihi,
•    Ekonomik Krizler
•    Büyük Depresyon