Dr. Öğr. Üyesi

Yudum Söylemez

+90 212 311 7340

Santralistanbul / L2 111