LL.M.

Zeynep Damla Taşkın

+90 212 311 5278

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 411

Eğitim

Ph.D: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı


LL.M: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2017

Tez Konusu: Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşmenin Kurulması


LL.B: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2012

Verdiği Dersler

(Asiste edilen dersler) Medeni Hukuk: Giriş ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Miras Hukuku

Başarı ve Ödüller

Araştırma Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2214-A), 2020/1 (6 ay)


Araştırma Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Eylül 2020-Ağustos 2021 (12 ay)


Araştırma Bursu, Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Max Planck Enstitüsü, Hamburg), Eylül -Ekim 2020 (2 ay)


Dil Eğitimi Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Temmuz -Ağustos 2018 (2 ay)