Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Maçkalı

+90 212 311 7811

Santralistanbul / E2-209

Verdiği Dersler


Adult Psychotherapy Group Supervision

Interconnected Perspectives: Organizational, Clinical, and Health Psychology

Introduction to Expressive Art Therapies

Professional Ethics

İlgi Alanları

Pozitif Klinik Psikoloji; Bipolar Bozukluk; Grup Psikoterapileri; Yaratıcılık; Otizm, Otizmde Erken Müdahale; Dışavurumcu Sanatlar Terapisi

Diğer Bilgiler

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Programı’nda tamamlamıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlayarak doktora derecesini almıştır. 2015 yılından beri farklı üniversitelerde dersler vermiştir. 2020 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin direktörlüğünü sürdürmektedir. Psikoterapiye Giriş, Yetişkin Psikoterapisi Supervizyonu, Dışavurumcu Sanatlar Terapisi konularında dersler vermektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında farklı görevlerde bulunmuştur. Otizm ve bipolar bozukluklarla ilgili birçok projede araştırmacı, eğitmen, grup yürütücüsü olarak farklı görevlerde yer almıştır.