Prof. Dr.

Zeynep Şimşek

+90 212 311 5543

Dolapdere / 162

Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lise

Sağlık Meslek Lisesi (Ebe/Hemşire)

 

1987

Lisans

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Hacettepe Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

1994

Doktora

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

2000

Doç. / Prof.

Sosyal Hizmet / Halk Sağlığı

Harran Üniversitesi

2005/2011

Verdiği Dersler

Travma çalışmalarında psikometri ve araştırma yöntemleri

Afetlerde toplum ruh sağlığı yaklaşımları

Türkiye'de Sağlık Sistemi

İletişim Becerileri

Yönettiği tezler

Barış ERİŞ. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Kanser Arasındaki İlişkinin İncelenmesi -2021

Leyla Samancı ÖNCEL.  Bir Sosyal Hizmet Merkezine Başvurmuş Cinsel İstismar Olgularının Travmaya Bilgili Hizmet Sunumu Açısından Değerlendirilmesi-2021

Batuhan SAÇ.  Ergenlerde Travmatik Yaşantılara Duyarlı Agresif Mizah Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği-2021

Elif Gül ŞAHİN. İklim Değişikliği Kaygısı Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması-2021

Sena Akbay SAFİ. Türkiye’deki Yetişkin Suriyeli Mültecilerde Travma Sonrası Büyüme ve İlişkili Faktörler -2021

Süheyla Betül TUNCER. Madde Bağımlısı Bireyin ve Ebeveynin Yaşadıkları Travmatik Deneyimlerin Bağımlılık Tedavi Sürecine Etkisi-2020

Sema Nur Eşigül Yaghmaei. Genç Mevsimlik Tarım İşçilerinin Psikolojik Dayanıklılığı ve Etkileyen Faktörler-2019

Sami AKPİRİNÇ. Tarım İş Kolunda Akut Yaralanmalarda Kişi-Ortam Faktörleri-2013

Hasret YAVUZ: Tarımda Riskli Sağlık Davranışları ve İlişkili Faktörler-2012

Gülistan ER Acil Servislerde Görev Yapan Sağlık çalışanlarının İntihara Yönelik Tutumları Ölçeği, 2011

Zeynep DAĞDEVİREN  - Hemşirelik Programı-Şanlıurfa İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları ve İlişkili Faktörler-2010

Fatma MUTLU- Halk Sağlığı- Şanlıurfa İli Hastanelerinde Toplum Kökenli Pnömoni Tanısı İle Yatan Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Şanlıurfa 2006

Evin KIRMIZITOPRAK- Halk Sağlığı- Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi - Şanlıurfa 2007

İbrahim Halil İNAKÇI- Halk Sağlığı-Şanlıurfa İlinde Lot Kalite Tekniği ile Aşılama Oranlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Şanlıurfa 2007

Dilek AK- Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaşları Arasındaki Evli Kadınlarda Ruhsal Bozukluk Prevalansı ve Etkileyen Faktörler, Şanlıurfa 2007

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Şenay KOÇAKOĞLU- (2007). 2001-2006 yılları arasında Şanlıurfa merkez verem savaş dispanserinde takip edilen tüberküloz olgularının değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Aile Hekimliği Anabilim DalıŞanlıurfa’da Tüberküloz Epidemiyolojisi

Burcu KARA, (2015). Şanlıurfa'da bitki koruma ürünü satış yerlerinde çalışanlarda nörolojik ve psikiyatrik semptomlar ve ilişkili faktörler, Harran Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Halk Sağlığı Anabilim Dalı          

İlgi Alanları

Sağlığı geliştirme programları

 -Göçmen sağlığı hizmetleri

-Mevsimlik tarım İşçilerinin sağlığını geliştirme programları

-Koruyucu aile eğitimleri

-Sosyal Epidemiyoloji

-Tarım çalışanlarının sağlığı ve güvenliği

Başarı ve Ödüller

Ödüller

•    Halk Sağlığı Kongresi sözlü bildiri birinciliği ödülü (2 kez)

•   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yayın teşvik ödülleri

•   Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı – Fark yaratan kişi ödülü

•   Başbakanlık İnsan Hakları ödülü (2007)

Yürüttüğü sağlık programları ve projeleri

Suriyeli Mültecilerin Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişiminin Desteklenmesi, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü,  Birleşmiş Milletler, , 01/01/2015 - 31/12/2015 (Uluslararası)

GAP Bölgesin de Sağlık Okur Yazarlığı Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü, , 20/05/2014-2016 (Ulusal)

Mevsimlik tarım işçilerinin kamu hizmetlerine erişimini artırma projesi, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü, , 18/09/2015-2016 (Uluslararası)

Şanlıurfa’da Kadınlarda Ruhsal Bozukluk Prevalansı ve Etkileyen Faktörler, Avrupa Birliği, Yürütücü, , 03/02/2008 - 04/12/2008 (Uluslararası)

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü,  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği 01/01/2011 - 31/12/2015 (Uluslararası)

GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü, , 14/11/2013 - 04/11/2014 (Ulusal)

Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması İçin Mahalle ve Köy Muhtarı Eğitimi Projesi, Araştırma projesi, Proje Koordinatörü, , 14/01/2007 - 05/12/2007 (Ulusal)

Gençten Gence Paylaşım Projesi, Araştırma projesi, Yürütücü, , 01/10/2009 - 12/01/2010 (Ulusal)

Mevsimlik Göçebe Tarım İşçilerinin Gezici Sağlık Hizmeti Yoluyla Sağlık Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi, Araştırma projesi, Proje Koordinatörü, , 07/01/2008 - 08/12/2009 (Ulusal)

Sıtmada Klorokin Etkililiği ve Bilgi Davranış Araştırması, Diğer (Uluslararası), Yürütücü,  Dünya Sağlık Örgütü, , 07/11/2002 - 03/11/2003 (Uluslararası)

Kurum Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı, Araştırma projesi, Yürütücü, , 04/10/2004 - 04/01/2006 (Ulusal)

Diğer Bilgiler

Sertifikaları:

Tarım Tıbbı (ABD Iowa Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu)

Epidemiyoloji (ABD Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu)

Klinik Araştırmalar (ABD Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu)

Araştırma Etiği (ABD Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.

Rescorla, L.A., Adams, A., Ivanova, M.Y. et al. The CBCL/1½–5’s DSM-ASD Scale: Confirmatory Factor Analyses Across 24 Societies. J Autism Dev Disord (2019). https://doi.org/10.1007/s10803-019-04189-5.

Eroğlu K, Daş YK, Gölbaşi Z, Şimşek Z, Koruk F, Atmaca E. Persistent Organic Chlorinated Compound Residues in the Breast Milk of Agricultural Workers. J Occup Environ Med. 2018 May 30. Doi: 10.1097/JOM.0000000000001362.

Yentür Doni N, Şimşek Z, Gürses G, Yıldız Zeyrek F, Akbaba M. The knowledge and high seroprevalence of hepatitis A in a high-risk group (agricultural reproductive-aged women) in the southeastern region of Turkey. Turk J Med Sci. 2017 Aug 23;47(4):1055-1060.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Guo J, Althoff RR, Kan KJ, Almqvist F, Begovac I, Broberg AG, Chahed M, da Rocha MM, Dobrean A, Döepfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca AC, Forns M, Frigerio A, Grietens H, Hewitt-Ramirez N, Juarez F, Kajokienė I, Kanbayashi Y, Kim YA, Larsson B, Leung P, Liu X, Maggiolini A, Minaei A, Moreira PAS, Oh KJ, Petot D, Pisa C, Pomalima R, Roussos A, Rudan V, Sawyer M, Shahini M, Ferreira de Mattos Silvares E, Simsek Z, Steinhausen HC, Szirovicza L, Valverde J, Viola L, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Woo B, Zhang EY, Zilber N, Žukauskienė R, Verhulst FC. Testing Syndromes of Psychopathology in Parent and Youth Ratings Across Societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2018 Jan 24:1-14.

Simsek Z, Yentur Doni N, Gül Hilali N, Yildirimkaya G. A Community-Based Survey on Syrian Refugee Women’s Health and Its Predictors in Şanliurfa, Turkey. Women Health. 2017 Apr 21. Doi: 10.1080/03630242.2017.1321609.

Simsek Z, Keklik AZ, Demir C, Munir KM. Prevalence and predictors of mental health among farmworkers in Southeastern Anatolia of Turkey. Int J Environ Agric Res. 2017 Jan;3(1):21-29.

Yentür Doni N, Şimşek Z, Gürses G, Yıldız Zeyrek F, Akbaba M. The knowledge and high seroprevalence of hepatitis A in a high-risk group (agricultural reproductive-aged women) in the southeastern region of Turkey. Turk J Med Sci. 2017 Aug 23;47(4):1055-1060. Doi: 10.3906/sag-1505-22.

Yentur Doni N, Gurses G, Simsek Z, Yildiz Zeyrek F, Yaşar G. Investigation of brucellosis in a female agricultural population in Turkey. Tropical Doctor 2017-1-4. Doi: 10.1177/0049475516688148.

Simsek Z, Ersin F, Kırmızıtoprak E.  Development of the Seasonal Migrant Agricultural Worker Stress Scale in Sanliurfa, Southeast Turkey. J Agromedicine. 2016;21(1):56-60. Doi: 10.1080/1059924X.2015.1106372.

Simsek Z, Demir C, Er G, Munir KM. Evaluation of attempted suicide in emergency departments in Sanliurfa province, southeastern Turkey. Z Gesundh Wiss. 2013 Aug;21(4):325-331.

Şimşek Z, Kara B, Ersin F, Ökten Ş, Yıldırımkaya G. Prevalence of violence: male and female seasonal agricultural workers’ approach to violence in Turkey. Soc Work Public Health. 2016 31(7):626-637.

Yentür Doni N, Aksoy M, Şimşek Z, Gürses G, Hilali NG, Yıldız Zeyrek F, Özek B, Yıldırımkaya G. Investigation of the prevalence of Trichomonas vaginalis among female Syrian refugees with the complaints of vaginitis aged between 15-49 years. Mikrobiyol Bul. 2016 Oct;50(4):590-597.

Yentür Doni N, Gürses G, Dikme R, Şimşek Z, Muratoğlu M, Yıldız Zeyrek F, Yeşilova Y. Investigation of cutaneous leishmaniasis by active screening in primary schools in Sanliurfa, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2016 Oct;50(4):559-568.

Yentür Doni N, Yıldız Zeyrek F, Seyrek A, Şimşek Z, Gürses G, Topluoğlu S.Evaluation of epidemiological data of malaria between 2001-2011 in Sanliurfa, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2016 Apr;50(2):307-14.

Yentür Doni N, Simsek Z, Gurses G, Yildiz Zeyrek F, Demir C. Prevalence and associated risk factors of Toxoplasma gondii in female farmworkers of southeastern Turkey. J Infect Dev Ctries. 2015 Jan 15;9(1):87-93.  Doi: 10.3855/jidc.5824.

Yentür Doni N, Gürses G, Şimşek Z, Yıldız Zeyrek F. Prevalence and associated risk factors of intestinal parasites among children of farm workers in the southeastern Anatolian region of Turkey. Ann Agric Environ Med. 2015;22(3):438-42. Doi: 10.5604/12321966.1167709.

Yentür Doni N, Simsek Z, Keklik Z, Gurses G, Zeyrek FY. Epidemiology of hepatitis B in the reproductive-age female farmworkers of southeastern Turkey. Hepat Mon. 2014 Nov 23;14(11). Doi: 10.5812/hepatmon.22120.

Yavuz H, Simsek Z, Akbaba M. Health-risk behaviors in agriculture and related factors, Southeastern Anatolian Region of Turkey. J Agromedicine. 2014;19(4):364-72 doi: 10.1080/1059924X.2014.945706.

Yazgan P, Simsek Z, Orhan İ, Beachy L, Özkul Y, Kurcer MA. The reliability and cross-cultured adaptation of the Boston Questionnaire; In Turkish Illeterate Patients. Turkish Journal of Rheumatology (Türk Romatoloji Dergisi), 2009: 24 (1): 10-16.

Şimşek Z, Keklik AZ, Demir C, Münir KM. Prevalence and predictors of mental Health among farmworkers in Southeastern Anatolia of Turkey. International Journal of Environmental and Agriculture Research, 2017;3 (1):21-29.

Rescorla LA, Bochicchio L, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Dobrean A, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Fung DS, Lambert MC, Leung PW, Liu X, Marković I, Markovic J, Minaei A, Ooi YP, Roussos A, Rudan V, Simsek Z, van der Ende J, Weintraub S, Wolanczyk T, Woo B, Weiss B, Weisz J, Zukauskiene R, Verhulst FC. Parent-teacher agreement on children’s problems in 21 societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2014;43(4):627-42. Doi: 10.1080/15374416.2014.900719.

Rescorla LA, Ginzburg S, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Chahed M, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung PW, Minaei A, Novik TS, Oh KJ, Petot D, Petot JM, Pomalima R, Rudan V, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Valverde J, Ende Jv, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Zhang EY, Zukauskiene R, Verhulst FC.Cross-informant agreement between parent-reported and adolescent self-reported problems in 25 societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2013;42(2):262-73. Doi: 10.1080/15374416.2012.717870.

Er G, Simsek Z, Aker AT. Developing an attitude scale towards attempted suicide cases for evaluating emergency medical teams (ASETSA). Turk Psikiyatri Derg. 2013;24(4):260-5.

Koruk İ, Simsek Z, Tekin Koruk S. A case of childhood vaccination barrier: migrant and seasonal farmworkers. Turkish Journal of Medical Sciencies. 2013;43:424-429.

Simsek Z, Koruk I, Doni NY. An operational study on implementation of mobile primary healthcare services for seasonal migratory farmworkers, Turkey. Matern Child Health J. 2012 Dec;16(9):1906-12.

Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Harder VS, Otten L, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Döpfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Fung DS, Gonçalves M, Guðmundsson H, Jeng SF, Jusiené R, Ah Kim Y, Kristensen S, Liu J, Lecannelier F, Leung PW, Machado BC, Montirosso R, Ja Oh K, Ooi YP, Plück J, Pomalima R, Pranvera J, Schmeck K, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, van der Ende J, Van Leeuwen KG, Wu YT, Yurdusen S, Zubrick SR, Verhulst FC. International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents’ reports from 24 societies.J Clin Child Adolesc Psychol. 2011;40(3):456-67. Doi: 10.1080/15374416.2011.563472.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Harder VS, Ang RP, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Doepfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Gonçalves MM, Gudmundsson HS, Jeng SF, Jetishi P, Jusiene R, Kim YA, Kristensen S, Lecannelier F, Leung PW, Liu J, Montirosso R, Oh KJ, Plueck J, Pomalima R, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, Van Leeuwen KG, Woo BS, Wu YT, Zubrick SR, Verhulst FC. Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5-5. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010 Dec;49(12):1215-24. Epub 2010 Nov 11. Doi: 10.1016/j.jaac.2010.08.019.

Tekin Koruk S, Koruk I, Gursoy B, Calisir C, Yuksel F, Yildiz Zeyrek F, Simsek Z. Hepatitis B And Hepatitis C Seroprevalance In Center Of Sanliurfa Province From Souteastern Anatolia Region And Related Risk Factors. Medical Journal of Trakya University. 2010;27(4):367–72.

Koruk I, Simsek Z, Tekin Koruk S, Doni N, Gürses G. Intestinal parasites, nutritional status and physchomotor development delay in migratory farm worker’s children. Child Care Health Dev. 2010 Nov;36(6):888-94. Doi: 10.1111/j.1365-2214.2010.01126.x.

Dilmec F, Kurcer MA, Akkafa F, Simsek Z. Monitoring of failure of chloroquine treatment for Plasmodium vivax using polymerase chain reaction in Sanliurfa province, Turkey. Parasitol Res. 2010 Mar;106(4):783-8. Doi: 10.1007/s00436-009-1710-8.

Simsek Z, Koruk I, Copur AC, Gürses G. Prevalence of Staphylococcus aureus and intestinal parasites among food handlers in Sanliurfa, Southeastern Anatolia. J Public Health Manag Pract. 2009 Nov-Dec;15(6):518-23. Doi: 10.1097/PHH.0b013e3181aa2814.

Erol N, Simsek Z, Münir K. Mental health of adolescents reared in institutional care in Turkey: challenges and hope in the twenty-first century. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010 Feb;19(2):113-24. Doi: 10.1007/s00787-009-0047-2.

Erol N, Simsek, Oner O, Munir K. Epidemiology of attention problems among Turkish children and adolescents: a national study. J Atten Disord. 2008 Mar;11(5):538-45. Doi: 10.1177/1087054707311214.

Balat GU, Simsek Z, Akman B. A comparative study on mothers’ and teachers’ evaluation of behavior problems of children attending preschool education. H. U. Journal of Education. 2008; 34: 263-275.

Simsek Z, Ak D, Altındağ A, Güneş M. Prevalence and predictors of mental disorders among women in Sanliurfa, Southeastern Turkey. J Public Health (Oxf). 2008 Dec;30(4):487-93. Epub 2008 Apr 8.  Doi: 10.1093/pubmed/fdn025.

Simsek Z, Erol N, Oztop D, Ozer Ozcan O. Epidemiology of emotional and behavioral problems in children and adolescents reared in orphanages: a national comparative study. Turk Psikiyatri Derg. 2008 Fall;19(3):235-46.

Simsek Z,, Erol N, Oztop D, Munir K. Prevalence and predictors of emotional and behavioral problems reported by teachers  among institutionally reared children and adolescents in Turkish 0rphanages compared with community controls. Children and Youth Services Review 2007, 29:883-899.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Broberg AG, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Forns M, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Minaei A, Mulatu MS, Novik T, Oh KJ, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Weintraub S, Winkler Metzke C, Wolanczyk T, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst FC. The generalizability of the Youth Self-Report syndrome structure in 23 societies. J Consult Clin Psychol. 2007 Oct;75(5):729-38.

Ivanova MY, Dobrean A, Dopfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca AC, Frigerio A, Grietens H, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert M, Achenbach TM, Larsson B, Leung P, Liu X, Minaei A, Mulatu MS, Novik TS, Oh KJ, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z,, Dumenci L, Steinhausen HC, Metzke CW, Wolanczyk T, Yang HJ, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst FC, Rescorla LA, Almqvist F, Weintraub S, Bilenberg N, Bird H, Chen WJ. Testing the 8-syndrome structure of the child behavior checklist in 30 societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2007 Jul-Sep;36(3):405-17.

Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Broberg A, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Forns M, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Minaei A, Mulatu MS, Novik TS, Oh KJ, Roussos A, Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Weintraub S, Metzke CW, Wolanczyk T, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst F. Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries. J Consult Clin Psychol. 2007 Apr;75(2):351-8.

Rescorla L  Achenbach T, Ivanova MY,  Dumenci L  Almqvist F  Bilenberg N, Bird H, Chen W, Dobrean A , Dopfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Grietens H, Hannesdottir H, Kanbayashi Y , Lambert M  Larsson B, Leung P, Liu XC, Minaei A , Mulatu MS, Novik TS Oh KJ, Roussos A , Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Weintraub S , Weisz J, Metzke CW, Wolanczyk T, Yang HJ, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst F. Behavioral and Emotional Problems Reported by Parents of Children Ages 6 to 16 in 31 Societies. Journal of Emotional  and Behavioral Disorders, 2007; 15(3):130-142.

Rescorla L  Achenbach T, Ivanova MY,  Dumenci L  Almqvist F  Bilenberg N, Bird H, Chen W, Dobrean A , Dopfner M, Erol N, Fombonne E, Fonseca A, Frigerio A, Grietens H, Hannesdottir H, Kanbayashi Y , Lambert M  Larsson B, Leung P, Liu XC, Minaei A , Mulatu MS, Novik TS Oh KJ, Roussos A , Sawyer M, Simsek Z, Steinhausen HC, Weintraub S , Weisz J, Metzke CW, Wolanczyk T, Yang HJ, Zilber N, Zukauskiene R, Verhulst F. Consistency of teacher-reported problems for students in 21 countries. School Psychology Review, 2007:36  (1): 91-110.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Dumenci L, AlmqviSt F, Bathiche M, Bilenberg N, Bird H, Domuta A, Erol N, Fomonne E, Fonseca A, Frigerio A Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Liu XC Minaei A,Roussos A, Simsek Z, Weintraub S, Wolanczyk T, Zubrick S, Zukauskiene R, Verhulst FC. Testing the Teacher’s Report Form syndromes in 20 societies. School Psychology Review, 2007; 36 (3): 468-483. 

Zeyrek FY, Kurçer MA, Zeyrak D, Simsek Z. Parasite density and serum cytokine levels in Plasmodium vivax malaria in Turkey.  Parasite Immunol. 2006 May;28(5):201-7.

Kurcer MA, Simsek Z, Kurcer Z. The decreasing efficacy of chloroquine in the treatment of Plasmodium vivax malaria, in Sanliurfa,  ealt-eastern Turkey. Ann Trop Med Parasitol. 2006 Mar;100(2):109-13.

Erol N, Şimsek Z, Oner O, Munir K. Effects of internal displacement and resettlement on the mental health of Turkish children and adolescents.Eur Psychiatry. 2005 Mar;20(2):152-7

Erol N, Simsek Z, Oner O, Munir M. Behavioral and emotional problems among Turkish children at ages 2 to 3, years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005 Jan;44(1):80-7.

Gurel MS, Yanık M, Şimşek Z, Katı M, Karaman A. Quality of life instrument for Turkish people with skin diseases.  International Journal of Dermatology, 2005;44(11):933-936

Dursun M, Ertem M, Yılmaz S, Saka G, Özekinci T, Simsek Z. Prevalence of Hepatitis B infection in Southeastern Region of Turkey: Comparison of Risk Factors for HBV Infection in Rural and Urban Areas.  Japanese Journal of Infectious Disease, 2005; 58:15-19.

Simsek Z, Kurçer MA. Knowledge and behaviour relating to malaria in an endemic rural area of Turkey, Public Health 2005 Mar;119(3):202-8.

Simsek Z, Zeyrek FY, Kurcer MA. Effect of Giardia infection on growth and psychomotor development of children aged 0-5 years.J Trop Pediatr. 2004 Apr;50(2):90-3

Dumenci L, Erol N, Achenbach TM, Simsek Z. Measurement structure of the Turkish translation of the Child Behavior Checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs.J Abnorm Child Psychol. 2004 Jun;32(3):335-40.

Yanık M, Gurel M, Simsek Z, Katı M. The psychological impact of cutaneous leishmaniasis. Clin Exp Dermatol. 2004 Sep;29(5):464-7.

Kurcer MA, Simsek Z, Zeyrek FY, Atay S, Celik H, Kat I, Topluoglu S,. Efficacy of chloroquine in the treatment of Plasmodium vivax malaria in Turkey. Ann Trop Med Parasitol. 2004 Jul;98(5):447-51.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.

Simsek  Z,  Kayi  I,  Yildirimkaya G. Lay Health worker training program for Syrian refugees in Turkey. European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_3, 1 November 2017, ckx187.256, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.256.

Kayi İ,  Simsek Z.  Celik K.  Yildirimkaya G. An inter-sectoral approach to improve health status of migrant and seasonal farm workers in Turkey. European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_3, 1 November 2017, ckx186.099, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx186.099.

Şimşek Z. Mevsimlik tarım çalışanlarında işle ilgili riskler ve yönetimi, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 4-8 Mart 2020, İstanbul-Türkiye.

Şimşek Z. Tarımda çalışanlarda mesleki ruhsal hastalıklar, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 4-8 Mart 2020, İstanbul-Türkiye.

Şimşek Z, Yaghmaei Eşigül S. Genç Mevsimlik Tarım İşçilerinin Mesleki Yaralanma Sıklığı ve Kişi/Ortam Faktörlerine İlişkin Stres Düzeyleri (OP-083). 3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 3-7 Mart 2019, Antalya-Türkiye (ss: 231-244).

Beyazgül, BK. Şimşek Z. Assessment of Mental Health of Pesticide Salespeople in Southeastern Anatolia (Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Pestisit Satış Yerlerinde Çalışanların Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi (SS-067). 4-8 Mart 2018, Antalya-Türkiye, Bildiri kitabı (ss: 182).

Eroğlu K. Daş YK, Gölbaşı Z, Şimşek Z, Gözükara F.Investigation of Permanent Organic Chlorinated Compound Residues in the Breast Milk of Seasonal Agriculture Workers in Sanliurfa and Adiyaman Region during the lactation period  (Şanlıurfa ve Adıyaman Bölgesinde Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak çalışan ve Laktasyon Döneminde Olan Annelerin Sütlerinde Organik Klorlu Bileşik Kalıntılarının Araştırılması (SS_068)4-8 Mart 2018, Antalya-Türkiye, Bildiri kitabı (ss: 183).

Z.Şimşek. Sağlıklı Davranış Kazandırma Modelleri (2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 4-8 Mart 2018, Antalya-Türkiye, Bildiri kitabı (ss: 75-76).

Şimşek Z. Tarım Çalışanlarında Su Tüketimi ve Su Hijyeni. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, 14 Şubat 2017, Antalya.

Kara B, Şimşek Z. Şanlıurfa’da bitki koruma ürünü satış yerlerinde çalışanlarda nörolojik ve psikiyatrik semptomlar ve ilişkili faktörler. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım 2016, Antalya.

Şimşek Z. Suriyeli Yerinden Edilmiş Nüfusun Sağlığını Geliştirme Programı, Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi; Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 2016, Ankara.

Yentür Doni N, Gürses G, Şimsek Z, Yıldız Zeyrek F. The distribution of intestinal parasites among farmworkers’ children in the southeast Anatolian region of Turkey 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 25-28 Nisan 2015 Copenhagen/ Denmark

Yentur Doni N, Simsek Z, Gurses G, Yildiz Zeyrek F, Akbaba M. High seroprevalence of hepatitis A in reproductive-aged female farmworkers in southeastern region of Turkey 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 25-28 Nisan 2015 Copenhagen/Denmark

Yentur Doni N, Simsek Z, Gurses G, Yildiz Zeyrek F. Screening brucellosis in reproductive aged female farmworkers by Rose Bengal test in  ealt-eastern Anatolia region of Turkey  25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 25-28 Nisan 2015 Copenhagen/Denmark

Yentur Doni N, Simsek Z, Keklik Z,  Gurses G, Yildiz Zeyrek F. The prevalence of serological markers of hepatitis B in agricultural reproductive-aged women of southeastern Turkey  25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 25-28 Nisan 2015 Copenhagen/ Denmark

Yentür Doni N, Aksoy M, Şimşek Z, Gürses G, Hilali N, Özek B et al. Şanlıurfa’da yaşayan ve vajinal akıntısı bulunan Suriyeli mülteci kadınlarda Trichomonas vaginalis sıklığının araştırılması 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi; Belek-Antalya/Türkiye, 2015

Yentür Doni N, Şimşek Z. Şanlıurfa il merkezinde yaşayan 15-49 yaşları arasındaki evli Suriyeli savaş kurbanı kadınlarda kan yoluyla ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılması.  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi; 18-22 Kasım 2015; Belek-Antalya/Türkiye, 2015

Ersin F, Şimşek Z. Gap Bölgesinde Tarımda Çalışan Kadınların Gebelik Kayıpları ve İlişkili Faktörler, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, 09-11 Nisan 2015, ss.191-192, Çukurova Üniversitesi, Adana

Ersin F, Gözükara F, Simsek Z, Yıldırımkaya G.  Knowledge of  sexually transmitted diseases of seasonal migratory agricultural worker’s in Turkey,  13th ESC Congress “Challenges in Sexual and Reproductive Health”, Lisbon-Portugal-2014

Ersin F, Gözükara F, Simsek Z, Yıldırımkaya G. Early marriage and maternity of the seasonal migratory agricultural workers in Turkey, 13th ESC Congress “Challenges in Sexual and Reproductive Health”, Lisbon-Portugal-2014

Gözükara F, Ersin F, Simsek Z, Yıldırımkaya G. The fertility characterıitics of  the seasonal migratory agricultural women in Turkey, 13th ESC Congress “Challenges in Sexual And Reproductive Health”, Lisbon-Portugal-2014

Şimşek Z. Tarımda mevsimlik gezici nüfusun sağlık göstergeleri ve iş sağlığı programları VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 5-7 Mayıs 2014-İstanbul.

Şimşek Z, Kayı İ, Keklik Z, Demir C, 2014.  GAP Bölgesi’nde tarımda hastalık ve erken ölümlerle ilişkili risk değerlendirmesi. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 5-7 Mayıs 2014-İstanbul.

Yavuz H, Simsek Z, Akbaba M. Health-risk behaviors in agriculture and related factors, Southeastern Anatolian Region of Turkey.2013 North American Agricultural Safety Summit-23-27 September 2013, Minneapolis/US.

Simsek Z, Ersin F, Kırmızıtoprak E. Development of the Seasonal Migrant Agricultural Worker Stress Scale in Sanliurfa, Southeast Turkey.2013 North American Agricultural Safety Summit-23-27 September 2013, Minneapolis/US.

Simsek Z, Kırmızıtoprak E. The effects of peer-education on sexually transmitted diseases and safer sexual life knowledge and behaviour of young people. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Simsek Z, Koruk İ, Çiçek Çopur A, Gürses G, Doni N. Prevalence of staphylococcus aureus and intestinal parasites among food handlers in Sanliurfa, southeastern Anatolia. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Koruk İ, Simsek Z, Tekin Koruk S, Gurses G, Doni N. Children health status of migratory and sesonal farmworkers in Sanliurfa. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Simsek Z, Koruk İ, Yasar O. An intervention study: The effectiveness of sustainable mobile healthcare services for migratory and seasonal farmworkers. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Koruk I, Simsek Z, Tekin Koruk S. Effect of migratory and seasonal farmworks on coverage of vaccination of aged 0-5 years children in Sanliurfa in Turkey. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Simsek Z, Koruk I. Effect of migratory and seasonal farmworks on growth and psychomotor development of aged 0-5 years children. 12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Koruk ST, Koruk I, Gursoy B, Çalışır C, Yuksel FM, Simsek Z. Hepatitis B and C in Cental of Sanliurfa in Turkey.  12.th World Congress on Public Health, April 27-May 1, 2009. İstanbul.

Simsek Z, Kurçer MA, Kabalcıoğlu F. Tetanus vaccination rate and factors affecting status of vaccination in Sanliurfa. Uluslar arası Üreme sağlığı Kongresi 20-23 Nisan 2005

Simsek Z. Emotional and behavioral problems among Turkish children ages 6-11 years reared in institutional settings, 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) 2008, İstanbul (30 Nisan-3 Mayıs). Abstract Book for Symposia and Workshops (S-70-5, pp:100)  

Simsek Z. Effects of internal migration on the mental health of Turkish children and adolescents and preventive services. 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) 2008, İstanbul (30 Nisan-3 Mayıs). Abstract Book for Symposia and Workshops (S-8-1, pp:24)

Şimşek Z, Kurçer MA, Kayahan M, Ersin F, Gözükara F. Factors influencing physical and psychomotor development of the children aged 0-5 years in a primary  ealth care centre area of Şanlıurfa, Turkey. International Symposium on Children’s Health and Environment, İstanbul 2002;33-39

Gözükara, Ersin F, Kurçer MA,  Şimşek Z, Kayahan M Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 yaş arası evli kadınlarda düşükler ve ölü doğumlar. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Kongre kitabı). 23-28 Eylül 2002-Diyarbakır; 214-217

Ersin F, Gözükara, Şimşek Z, Kurçer MA, Kayahan M Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 yaş arası evli kadınların yöntem bırakma nedenleri. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Kongre kitabı). 23-28 Eylül 2002-Diyarbakır; 185-188.

Kaya A, Aksoy S, Simsek Z, Özbilge H, Aksoy N. An assesment of the level of knowledge of medical and nursing students on HIV/AIDS at Harran University, and training on ethical aspects of the disease. IV Asian Conference of Bioethics “Asian Bioethics in the 21st Century” 22-25 November 2002, Seoul National University, Korea. 

Simsek (Türütgen) Z. Quality of life of patients with severe mental disorders and primary  ealth care. International Public Health Congress “Health 21 in Action” October 8-12,2000 İstanbul

Erol  N, Şimşek Z, Ulusoy M. Mental Health of Turkish Children: Behavioral and Emotional Problems Reported By Parents, Teachers and Adolescents, International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health;  Selected proceedings of the First International Conference on Child & Adolescent Mental Health, Hong Kong, June 1998, 222-246, Elsevier, Amsterdam, (2000)

Erol N, Z Şimşek. “Türk çocuklarında ruh sağlığı”, Cumhuriyet ve Çocuk. 2. Ulusal Çocuk

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1.

Şimşek Z, Çelik K. Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Sağlığını Geliştirme Projesi; Faaliyetler ve Değerlendirme Sonuçları. Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Baskı Matbaacılık, Ankara, 2016.

 Sağlık Temalı Okuma-Yazma Öğretimi. Yağmur Matbaası 2015, Ankara. (ISBN: 978-975-7113-46-1)  (GAP Sağlık Okur_Yazarlığı Projesi kapsamında hazırlanmıştır)

Erol N, Şimşek Z. Okul Çağı Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçekleri El Kitabı. Mentis Yayıncılık, Ankara, 2010.

Erol N, Şimşek Z, Üstüner S. Çiçekli Dünyamda Elimi Yalnız Bırakma. Ümit Ofset Matbaası, Ankara, 2005.

Aycan S, Tümay Ş, Şimşek Z. İntiharın Önlenmesi; Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Kaynak. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1.

Şimşek Z. ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet, Bölüm 3’, (Eds: M. Zafer Danış, Beyza Erkoç),  Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Diğer Meslek ve Displinlerle İlişkisi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Lim.Şti, Kasım, 2021.  (p:43-74).

Şimşek Z. ‘Halk Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet’, (Ed: M. Zafer Danış),  Sağlıkta Sosyal ve Güncel Konular. Detay Yayıncılık, Ankara 2020.  (p:63-86).

Erol N, Şimşek Z, Oskay A, Münir K. Divergent Developmental Pathways of Children and Adolescent Reared in Long Term Residential Protective Care in Turkey. Child Maltreatment in Residential Care: History, Research, and Current Practice (Eds: Adrian V. Rus, Sheri R. Parris, Ecaterina Stativa). Springer International Publishing AG, 2017, Switzerland (p: 241-268).

Erol N, Şimşek Z, İlçioğlu Ekici G, Rüzgar Efendi G.  ‘İstismar ve İhmal Açısından Koruma Altına Alınan Çocuklar’. Çocuk İstismarı ve İhmali (Ed: Betül Ulukol) Punto Yayınları, İstanbul, 2019 (p: 577-602).

Erol N, Şimşek Z, Erten İ. Önleyici Çalışmalar: Anne-Baba-Bebek İlişkisini Güçlendirme ve Çocuğun Psikososyal Gelişimini Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Destekleme Projesi. Farklılıklar Yaşamak: Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. (Ed: A. N. Karancı), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997, Ankara (113-131).

Şimşek Z. Çocuk Hakları Açısından Temel Sağlık Hizmetlerine Yaklaşım ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları: Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan, Ankara. 2001;69-80.

Erol N, Şimşek Z. Korunma gereksinimi Olan Çocuklar: Kurum Bakımı ve Koruyucu Aile Sistemi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Golden Print, İstanbul, 2007.

Erol N, Şimşek Z. Evlat Edinme. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği, Ankara;2008: 748-762.

Şimşek Z. Toplum Ruh Sağlığı Politika ve Programları; Türkiye’de Örgütlenme, Yapılan Çalışmalar ve Öneriler. Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, (Ed: Işık Sayıl). Erler Matbaacılık, 2004, Ankara.

Erol N, Şimşek Z, Kerim M. Munir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği, Ankara;2008: 782-800.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.

Şimşek Z. Biyolojik Afet Olarak Covid_19 Pandemisi Özelinde Mevsimlik Tarım İşgücü ve Ailelerine Yönelik Temel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu. Sağlık ve Toplum. COVID-19 Özel Sayısı-Temmuz 2020, p.103-111.

Şimşek Z. Çevre sağlığı açısından tarım sektörü. Akbaba M, editör. Halk Sağlığı Bakış Açısı ile Çevre Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.7-14.

Şimşek Z.  A Macro Level Social Work Practice; Health Promotion Program for Improving the Health Status of Seasonal Agricultural Workers in Turkey. Turkish Journal of Applied Social Work; 2019; 2(2): 110-124.

Şimşek, Z. Eşigül-Yaghmaei, S.N. Mevsimlik Genç Tarım Çalışanları Örneğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sosyal Hizmet Uygulamalarına Yaklaşım. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2019; 30(3), 767-795.

Kara B, Şimşek Z. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pestisit satış yerlerinin yasal düzenlemelere uygunluk durumunun değerlendirilmesi. Türk J Public Health 2016;14(1);32-42.

Şimşek Z. Tarım sektöründe çalışan sağlığı ve güvenliği açısından pestisit uygulamaları. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Farmakoloji ve Toksikoloji, 2016;2(2):58-66.

Şimşek Z. Tarım sektöründe çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetleri. Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics 2017;3(3):164-73

Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z.Knowledge levels of seasonal migratory agricultural workers on sexually transmitted infections. International Journal of Caring Sciences January-April 2016; 9(1);211-219.

Yentur Doni N, Yildiz Zeyrek F, Simsek Z, Gurses G, Sahin İ.Risk Factors and Relationship Between Intestinal Parasites and the Growth Retardation and Psychomotor Development Delays of Children in Şanlıurfa, Turkey. Turkiye Parazitol Derg. 2015 Dec;39(4):270-6. Doi: 10.5152/tpd.2015.3620

Simsek Z, Demir C, Er G, Munir KM. Evaluation of attempted suicide in emergency departments in Sanliurfa province, southeastern Turkey. Z Gesundh Wiss. 2013 Aug;21(4):325-331

Gözükara F, Ersin F, Şimşek Z. Mevsimlik tarım işçisi kadınların doğurganlık özellikleri. Türkiye Klinikleri J Obstet. Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2015;1(2)

Simsek Z, Okten S, Yıldırımkaya G, Kara B, Ercetin G. A call to action: Overcoming Health inequality; comparative health indicators and service needs of seasonal agricultural migratory families in Turkey. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety. 2015; 1(2):35-55.

Şimşek Z, Kara B, Yaşar G, Yıldırımkaya G. Seasonal agricultural youth workers’ concerns on development – growth in adolescence period and utilization of health services [Turkish] TAF Prev Med Bull. 2015; 14(3): 189-197. Doi: 10.5455/pmb.1-1411394655

Saçan S, Artan İ, Erol N, Şimşek Z.  Kurum bakımından aile yanına döndürülen 6-18 yaş çocukların duygusal ve davranış sorunları. NWSA-Qualitative Studies, E0019, 9, (2), 1-18.

Yentür Doni N, Yıdız Zeyrek F, Simsek Z, Zeyrek D. The effects of intestinal parasites on anemia of children. Turkiye Parazitol Derg. 2014 Jun;38(2):85-90. Doi: 10.5152/tpd.2014.3149. doi: 10.5152/tpd.2014.3149

Canan D, Şimşek Z. Physicians’ smoking cessation behavior and related factors [Turkish]. TAF Prev Med Bull. 2013; 12(5): 501-510

Şimşek Z. Sağlığı Geliştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Örneklerle Sağlığı Geliştirme Stratejileri, TAF Prev Med Bull 2013; 12(3):343-358.

Dağdeviren Z, Şimşek Z. Health promotion behaviors and related factors of high health students in Şanlıurfa. TAF Prev Med Bull. 2013; 12(2): 135-142

Şimşek Z. Kırmızıtoprak E. Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2013;11(1):1-10.

Şimşek Z, Koruk İ. The Effects of migratory seasonal farmwork on psychomotor development and growth among children ages 0-5 years in Southeastern Anatolia. Turkish Journal of Public Health, 2011;9(3):157-165.

Şimşek Z, Koruk İ. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için geliştirilen bir sağlığı geliştirme programı; mahalle ve köy muhtarlarının eğitimi. Sağlık ve Toplum. 2011; 21(1):15-25.

Koruk İ, Koruk ST, Çopur AÇ, Şimsek Z. An intervention study to improve HBSAG testing and preventive practices for hepatitis b in an obstetrics hospital. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(3): 287-292

Kırmızıtoprak E, Şimşek Z. The Effect of Peer-Education on Sexually Transmitted Diseases and Safer Sexual Life Knowledge and Behaviour of Young People. TAF Preventive Medicine Bull,2011;10(4):463-472

Köse E, Pazarlı P, Şimşek Z. The smoking behaviour among the women in a rural area in Şanlıurfa, Turkey. Solunum Dergisi. 2011; 13(1): 26-31

Koruk İ, Şimşek Z. Göçebe mevsimlik tarım işçisi olan ve olmayan kadınlarda tetanoz aşılama durumu ve ilişkili diğer faktörler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2010;8(3):165-175.

Şimşek Z, Koruk İ. Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaşları arasındaki evli kadınlara yönelik aile içi şiddet ve ilişkili faktörler. Sağlık ve Toplum. 2008;18(3,4):81-88.                                                                                            

Tuncayengin Ö, Gürel MS, Şimşek Z. Türkçe Akne Yaşam Kalite Ölçeği Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Akne Şiddeti İle Değişimi Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2010;20(3):117-25

Şimşek Z, İnakçı Hİ, Koruk İ,  Shermatov K. Şanlıurfa’da 12-23 aylar arasındaki çocuklarda aşılama durumu ve belirleyicileri. Türkiye Klinikleri, Pediatri Dergisi. 2010;19(1):20-9

İnakcı HI, Şimşek Z, Koruk İ, Tekin Koruk S. Coverage of tetanus vaccine after national tetanus vaccination campain and basic determinants. TAF Preventive Medicine Bulletin, (TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni),  2009; 8(6):453-458.

Koçakoğlu Ş, Şimşek Z, Ceylan E. 2001-2006 yılları arasında Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanserinde takip edilen tüberküloz olgularının epidemiyolojik özellikleri. Toraks Dergisi 2009;10(1):9-14.

Koruk İ, Koruk ST, Gürsoy B, Çalışır C, Yüksel F, Zeyrek FY, Şimşek Z. Şanlıurfa il merkezinde berber ve kuaförlerde Hepatit B ve C sero prevalansı ve risk faktörleri. Viral Hepatit Dergisi, 2008:13 (3):97-101

Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları, Toplum Hekimliği Bülteni 2007;26(3);19-24.

Şimşek Z, Kurçer Z, Mutlu F, Kurcer MA, Shermatov K. Şanlıurfa’da toplum kökenli pnömoni tanısıyla hastanede yatan çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımı. Toraks Dergisi 2007;8(2):73-78

Şimşek Z, Kurçer MA, Ersin F, Kayahan M, Gözükara F. Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı Bölgesinde anne sütü uygulamaları ve büyüme-gelişme ilişkisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2006;15:39-45.

Şimşek Z, Kabalcıoğlu F, Kurçer MA. Şanlıurfa doğumevi’nde doğum yapan kadınlarda ve bebeklerinde ortaya çıkan komplikasyonlarla ilişkili risk faktörleri. Sağlık ve Toplum, 2005, 15(3)  90-95.

Üstüner S, Erol N, Şimşek Z. Koruyucu aile bakımı altındaki çocukların davranış ve duygusal sorunları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2005: 12 (3); 130-140.

Z.Şimşek, MA.Kurçer, Ersin F, Gözükara F, Kayahan M. Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı bölgesindeki 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması konusunda bilgileri ve yöntem kullanımını etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum. 2003:13(1);75-80             

Şimşek, Z. MA.Kurçer, S.Atay, İ.Kat, Çelik H. Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Kırsalında Sıtma Epizod Hızı ve Sıtmada Tanı-Tedavi Sorunları, Sağlık ve Toplum, 2003;13 (3):57-61           

Şimşek, Z, Erol N. Çalışan Çocuklarda Yeterlik Alanları, Davranış ve Duygusal Sorunlar, Toplum ve Sosyal Hizmet. 2003;14 (2):59-70.

Şimşek Z, Kurçer MA, Yıldız A, Altın H. Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı’na Başvuranlarda Baş Ağrısı Tipleri ve Baş Ağrısı İle Baş Etme Davranışları, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004,1(4):20-24.

Şimşek, Z. Şanlıurfa’da Kayıtlı Zihinsel Engelli Bireylerin Engellilik Düzeyleri, Nedenleri ve Önleyici Çalışmaların Önemi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 2002:2(1);57-68  

Şimşek Z. Ruhsal bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitesi, sosyal hizmet ve temel sağlık hizmetleri. Sağlık ve Toplum, 2001:11(3):13-22

Şimşek Z. Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Psikometrik Değerlendirmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2001; 12(2):3-30.

Karakoç Kaya Ö, Şimşek Z, Karataş H. Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servislerinde Yatan Çocukların Annelerinin Emzirme ve Ek Gıdaya başamaya Yönelik Bilgileri. Sağlık ve Toplum 14 (3);2004:73-78.

Kaya, Ö, Şimşek, Z, F. Kabalcıoğlu,  F. Dayı. Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Formu, 2004, 7(1)27-31.

Kabalcıoğlu F, Kurcer MA, Şimşek Z, Kaya, Ö. Şanlıurfa İl Merkezinde Görev Yapan Ebe ve Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Davranışları ve Etkileyen Faktörler, Hemşirelik Formu, 2005;31-36.

Kurcer MA. Simsek Z, Gunes G.  Attitudes and practices of physicians, who have different smoking habits towards smoking cessation counselling in hospitals. Turkish Journal of Public Health 2005: 3(2):45-50.

Kurçer M.A., Şimşek Z. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Seçilen Yerleşim Birimlerinde Sıtma Aktif Sürveyansı ve Tanı Tedavi Sorunları,  Toplum ve Hekim Dergisi, 2003 18(4):316-318

Yanık M, Şimşek Z, A Altındağ, M Katı, Ö Kocabaş, M Nebioğlu, M Asoğlu. Şanlıurfa’da majör depresyon tanısı konulan kişilerin depresyonlarını ifade biçimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004; 5(2):69-75.

Yanık M, Şimşek Z, Katı M, Nebioğlu M. Tıp Fakültesi öğrencilerinin şizofreniye karşı tutumları ve psikiyatri eğitiminin etkisi, Yeni Symposium, 2003, 41(4):194-199.

Yanık M, Şimşek Z, Katı M, Nebioğlu M. Tıp fakültesi öğrencilerinin depresyona karşı tutumları ve psikiyatri eğitiminin bu tutumlara etkisi. 3P Dergisi  2004; 12(2):101-108.

Şimşek Z, Kurçer MA, Kayahan M, Ersin F, Gözükara F. Yoksulluk ve Çocuklarda Büyüme-Gelişme Toplum ve Sosyal Hizmet 2004;15(2) : 73-82

Kayahan M, Şimşek Z, Ersin F, Gözükara F, Kurcer MA. Şanlıurfa Tılfındır sağlık Ocağı bölgesindeki akraba evliliği prevalansı ve 5 yaş altı ölümlere etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2003; 7(1):1-5.      

Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z, Kayahan M, Kurçer MA. Bir sağlık ocağı bölgesinde evli kadınların aile planlaması yöntemi kullanma durumları ve yöntem bırakma nedenleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2003; 5(1):30-37.   

Gözükara F, Ersin F, Şimşek Z, Kayahan M, Kurçer MA. Şanlıurfa’da Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınlarda Düşükler ve Ölü Doğumlar, Hemşirelik Formu, 2003:6(3):27-32  

Ersin F, Şimşek Z, Yücel F, Aydın S. Şanlıurfa 4 No’lu Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesi’ndeki 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Ev Ziyaretlerinde Sağlık Eğitimi Beklentileri, Hemşirelik Formu, 2005(Ocak-Şubat); 54-59.

Akkafa F, Şimşek Z, Dilmeç F, Bulut K. Şanlıurfa İlinde Kutanöz Leishmaniasis Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2002;26(1):34-37       

Akkafa F, Şimşek Z, Dilmeç F, Baytak Ş. Şanlıurfa İlinde Sıtma Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2002; 26(2):143-146