güncelleme: yayınlama:

Her Yönüyle 1996 tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi

Her Yönüyle 1996 tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi

Tarih: 6 Aralık 2022,  Salı

Saat: 15.00-17.00

Çevrimiçi

 

Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

 

BİLGİ Hukuk 25. Yıl Etkinlikleri

 

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

 

1. Oturum

 

Moderatör: Prof. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü Öğretim Üyesi

 

1996 Tarihli Çocukların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi: Ana Hatlar, 25 Yılın Sonunda Zorluklar ve Fırsatlar

Raquel Salinas Peixoto – Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı Temsilcisi

 

Sözleşmenin Temel Kavramları, Merkezi Makamların Görev ve İşlevleri (Almanya)

Christian Höhn – Almanya, Merkezi Makam, Federal Adalet Dairesi

 

Sözleşmenin Temel Kavramları, Merkezi Makamların Görev ve İşlevleri (İsviçre)

Joëlle Schickel-Küng – İsviçre, Merkezi Makam, Eş-Başkan, Milletlerarası Özel Hukuk Birimi, Federal Adalet Dairesi

                                  

2. Oturum

 

Moderatör: Emekli Hâkim İzzet Doğan

 

Sözleşmeye Göre Mahkemelerin Yetkisi

Lord Justice Andrew MOYLAN – Birleşik Krallık, Temyiz Mahkemesi Hâkimi, Kraliyet Adalet Mahkemeleri, Londra

 

Sözleşme Kapsamında Uygulanacak Hukuk ve Tecrübeler

Hâkim Dr. Joanna GUTTZEIT – Almanya, Aile Mahkemesi Hâkimi, Pankow Yerel Mahkemesi, Berlin, Uluslararası Lahey Hakimler Ağı İrtibat Hâkimi

 

Sözleşme Uyarınca Tanıma-Tenfiz ve Sözleşmenin Sağladığı Kolaylıklar

Carolina Marín Pedreño – Ortak Avukat, Dawson Cornwell

 

*Program boyunca simültane tercüme sağlanacaktır.

 

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.