güncelleme: yayınlama:

Küresel Sol-Radikal Enternasyonalizm ve Komünist Enternasyonal’in Oluşumu: Bolşevikler ve Birtakım “Marjinal Gruplar”?

Küresel Sol-Radikal Enternasyonalizm ve Komünist Enternasyonal’in Oluşumu: Bolşevikler ve Birtakım “Marjinal Gruplar”?

Tarih: 24 Ekim 2023, Salı

Saat: 12.00-14.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-405

 

HISTORY TALKS serisi kapsamında düzenlenen etkinlik, BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

 

Konuk: Ali Yağız Yıldız

Hedefleri, hevesleri ve örgütsel yapısının küresel niteliğine rağmen Komünist Enternasyonal tarihyazımı, yakın zamana kadar ve özellikle Soğuk Savaş döneminde, örgütün kökenlerini dar bir biçimde Rusya’nın özgün koşullarına, Rusya Sosyal Demokratik İşçi Partisi-Bolşevik (RSDİP-B) politikalarına ve Sovyet dış politikasına odaklanarak açıklama eğiliminde olmuştur. Buna karşılık, Komunist Enternasyonal salt 1917 Rus Devrim(ler)inin ya da RSDİP-B’nin bir ürünü değildi. Birçok başka önemli Avrupalı ve kuzey Amerikalı sol-radikal enternasyonal grup Komünist Enternasyonal’in kuruluşuna belirleyici katkılar yapmıştır. Arşivlere ve yayınlanmış kaynaklara dayanan tez araştırmasını Komünist Enternasyonal’in şekillenmesinde belirleyici itkinin Rusya’dan değil, Batı ve Orta Avrupa’dan geldiğini ve entelektüel kökenlerinin İkinci Enternasyonal’in çöküşü üzerine 1910’lara kadar giden canlı enternasyonal tartışmalarda gelişmeye başladığını ortaya koymaktadır. Sunum, Komünist Enternasyonal’in kuruluşuna katkı sunmuş, (Anton Pannekoek, Karl Radek ve Herman Görter gibi öne çıkan figürlerin de dahil olduğu) özellikle Hollandalı, Alman, Polonyalı “sol-radikal enternasyonalist” grupları tanıtarak kimi önemli bulguları paylaşmayı amaçlıyor.