güncelleme: yayınlama:

Yargı Kararları Sempozyumu - II Kişiler Hukuku

Yargı Kararları Sempozyumu - II  Kişiler Hukuku

Bildiri Çağrısı

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 21 Nisan2024

Seçilen Bildirilerin açıklanması: 29 Nisan 2024

Konferans tarihi ve yeri: 24 Mayıs 2024, Cuma  /  santralistanbul kampüsü


Yargı Kararları Sempozyumu II – Kişiler Hukuku ana başlıklı konferansın amacı kişiler hukuku alanındaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları yargı kararları kapsamında ele almaktır. Bu çerçevede bildiriye konu kararların kişiler hukuku ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın, BAM’ın ya da İlk Derece Mahkemesi’nin verdiği tartışmalı kararlardan olması beklenmektedir.

 

Konferansta tebliğ sunmak isteyenlerin, en fazla 1500 kelimelik, dipnotlu bir tebliğ özetini 21 Nisan 2024 tarihine kadar salih.pamukcu@bilgi.edu.tr adresine Word formatında e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen tebliğ özetleri, Hakem Heyeti tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunda Konferans’ta sunulacak tebliğler 29 Nisan 2024 tarihinde başvuranlara e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Hakem Heyeti:

  • Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Başak Baysal (Kadir Has Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Aslı Makaracı (Bahçeşehir Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Seda Öktem Çevik (Bahçeşehir Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Ş. Barış Özçelik (Bilkent Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Pakize Ezgi Akbulut (İstanbul Aydın Üniversitesi)