güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: "Admiral Bristol and the Internal Affairs of Turkey 1923-25"

Tarih Konuşmaları: "Admiral Bristol and the Internal Affairs of Turkey 1923-25"

Konuşmacı: 

Hakan Özoğlu (Central Florida University, Middle East Research Center)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Hakan Özoğlu Tarih Bölümü Konuşmaları serisi kapsamında Amiral Bristol’ün Türkiye yıllarına dair halen yürütmekte olduğu kitap çalışmasına ait veri ve gözlemlerini katılımcılarla paylaşacaktır. Özoğlu’nun konuşmasının odağı olacak olan Amiral Mark Lambert Bristol, 1919-27 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete geçiş döneminde İstanbul’da Yüksek Komiser sıfatıyla görev yapmış Amerikalı bir diplomattır. Birçok kaynak Bristol’ü Türkiye Cumhuriyeti/Amerikan ilişkilerinin temelini atan kişi olarak tanımlayabilir.  Ama tarihçiler için önemli yanı erken cumhuriyet dönemini olabildiğince tarafsız bir gözle incelemeye çalışıp Washington’a detaylı raporlar göndermesidir. Bu sunum Bristol’ün ABD Dışişleri bakanlığına gönderdiği daha önce pek bilinmeyen ama erken cumhuriyet araştırmacıları için çok önemli sayılabilecek raporları kapsayacaktır. 

Seminer dili İngilizcedir.

Hakan Özoğlu: Hakan Özoğlu İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından doktora çalışmalarına Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Özoğlu halihazırda Central Florida Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Özoğlu’nun çalışmaları Kürt milliyetçiliği, erken Cumhuriyet döneminde muhalefet, Türkiye ve Amerika ilişkileri gibi başlıklara ve dönemlere odaklanmaktadır.

Tarih: 26 Aralık 2017

Saat: 16.00 Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-301