güncelleme: yayınlama:

Seminer: “Exchanges in Communication: Refugees, Non-Politicization and Representation”

Seminer: “Exchanges in Communication: Refugees, Non-Politicization and Representation”

Konuşmacı: Yusuf Yüksekdağ

Tarih: 23 Ekim 2019, Çarşamba
Saat: 13.00-15.00 
Yer: santralistanbıul Kampüsü, E4-alt_lab

Seminer İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü tarafından düzenlenmektedir.
Etkinlik dili İngilizcedir; çeviri hizmeti sunulamayacaktır.

Göçmen ve mülteci bireylere karşı gösterdiğimiz tutum, çoğu zaman göçmen hakları ve ihtiyaçlarını karşılamaya dair etik açıdan önemli endişeler doğurur. Göçmen ve mültecilere karşı sorumluluklarımız nelerdir? Bu tip konuları nasıl tartışmalıyız? Bu tip sorulara cevap verebilmek için, göçmenlerin herhangi bir kamu alanında nasıl algılandığı ve tartışıldığı daha da fazla önem kazanmaktadır.

Bu konuşmada, öncelikle daha soyut ve felsefi düzeyde, göçmen ve mülteci hareketlerine dair ‘politiksizleştirme’ süreçleri ve algıları ortaya konacaktır. İkincil olarak da, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların medyadaki tasfir hallerine bir bakış atılacaktır.

Yusuf Yüksekdağ:
Yusuf Yüksekdağ çalışmalarını etik, göç etiği, siyaset felsefesi ve medya çalışmaları alanında yürütmekte ve bu konularda lisans/lisansüstü dersleri vermektedir. Yakın zamanda Bern Üniversitesi, Felsefe Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Uygulamalı Etik alanındaki doktora çalışmalarını Linköping Üniversitesi’nin Kültür ve İletişim Departmanı’nda tamamlamıştır.


Görseller