güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: Teodor Kasap’ı Çözümlemek

Tarih Konuşmaları: Teodor Kasap’ı Çözümlemek

Konuşmacı: Madeleine Elfenbein (Misafir Öğretim Üyesi, Columbia Üniversitesi)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Bu oturumda, yaşadığı dönemde Osmanlı kamusal hayatında önemli bir figür olan Teodor Kasap’ın (1835-1897) eserleri ve hayatına ışık tutulacaktır. Uzmanlar tarafından Türkçe satirin öncüsü olarak nitelendirilmesine rağmen edebiyat tarihçileri dışında çok tanınmayan Teodor Kasap, Namık Kemal ve diğer muhaliflerin çok yakın bir yoldaşıdır. Kasap, Abdülhamid döneminin başlarında sözünü sakınmaması nedeniyle tutuklanmış ve bir süre sürgün edilmiştir. Bu konuşmada gençliğinde İtalyan Risorgimentosuna katılımından, çok dilli yazın serüvenine ve Osmanlı devletiyle karşı karşıya gelişine kadar, Kasap’ın yaşamının ve eserlerinin izi sürülecektir. Yazılarında satirden gerçekçiliğe uzanan farklı mecraları incelerken Kasap’ın Genç Osmanlı hareketine katkılarındaki özgünlüğü ve eserlerinin geniş ölçekteki mirasının açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Kasap’ın yazılarındaki çelişkileri çözümlemek için bu konuşmada çokdillilik temasının ve linguistik bir kavram olan ‘kod-kaydırma’ kavramının kayıp bir dönemi yeniden inşa edecek bir anahtar olarak nasıl düşünülebileceğinin altı çizilecektir.

Tarih: 4 Aralık 2019

Saat:16.00-18.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arıkan Binası, Z05