güncelleme: yayınlama:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Sertifika Programı

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Sertifika Programı

FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı

Tarih: 24-30 Nisan 2020

Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer Ltd, Cenevre / İsviçre Tahkim Kurumu Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer inşaat sektörü uzmanları, avukatlar ve tabii ki öğrenciler için her yıl bir sertifika programı düzenlemektedir. Program, pratik ve hukuki önemi büyük uluslararası inşaat projeleri ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında, genellikle 24 saat dersin 6 gün içinde yoğunlaştırılmış olarak verilmesi suretiyle yürütülmektedir.

Sertifika programımızın konusunu “FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı – Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü” oluşturmaktadır. Büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı birtakım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda FIDIC gibi yaygın kullanılan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

6 günlük ders programı, üç ana başlık altında incelenmektedir. Programın ilk bölümünde, uluslararası inşaat sözleşmelerinin temelleri ele alınacaktır. Bu amaçla, bir uluslararası inşaat projesinde yer alan kişi ve kurumlar ile tipik bir inşaat projesinin başlangıçtan sona kadar süreci üzerinde durulacaktır. Ayrıca derste, kısaca bir inşaat sözleşmesinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerden seçilmiş olanlar incelenecek ve uygulanacak hukukun inşaat projesine nasıl etki ettiğine ilişkin sorunlara değinilecektir. Ardından, uluslararası inşaat sözleşmeleri alanındaki standart sözleşmeler ve bunlardan en sık uygulananı, FIDIC Standart Sözleşmesi, incelenecektir.

Programın ikinci bölümü uluslararası inşaat sözleşmelerinde kabul edilen uyuşmazlık çözüm metotlarına ilişkin bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde özellikle, FIDIC´te düzenlenen uyuşmazlık çözüm yolunun usulü inceleme konusu edilecektir. Programın bu bölümü, üçüncü bölümde üzerinde durulacak tekil uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bir altyapı sağlamış olmayı amaçlamaktadır.

Programın üçüncü ve en uzun bölümü, uluslararası inşaat projelerinden seçili ve en sık karşımıza çıkan uyuşmazlıklara odaklanacaktır. Ele alınan her uyuşmazlık türü için, çeşitli alt başlıklar oluşturulacak, uygulamadaki temel sorunlar incelenecek ve bunların FIDIC Standart Sözleşmeleri´nde nasıl düzenlendiği açıklanacaktır. Seçili uyuşmazlık konuları özellikle, ifa zamanı ve gecikme, bedel, ödeme ve değişiklik talepleri, ayıp ve sözleşmenin sona erdirilmesidir.

Programın son gününde ise, dersin başlangıcında ders materyali içinde sunulacak olan bir farazi olay hakkında dava duruşması gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, gruplara ayrılacak ve iki grup tarafların avukatları olarak savunma görevini üstlenirken, üçüncü grup hakem heyeti olarak görev alacaktır. Böylelikle, katılımcıların ders çıktılarını doğrudan değerlendirmesi mümkün olacağı gibi programı gerçek bir tecrübe edinerek tamamlamaları sağlanacaktır.

Başvuru Ücreti: 1.800 TL| LAW 324 dersini almayan öğrenciler, stajyer avukatlar ve akademisyenler için 400 TL

Daha fazla bilgi için: 0212 311 6766 veya https://insaat-hukuku.bilgi.edu.tr/tr/sertifika-programlari/