Öğretim üyemiz Yuk Yin Ng’nin araştırma projesine TÜSEB desteği

güncelleme: yayınlama:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Klinik Dışı Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı (2020-KD-01) kapsamında bölümümüz öğretim üyesi Dr. Yuk Yin Ng’nin yürütücülüğünde “X’e bağlı Agamaglobulinemi’de Lentiviral Gen Terapinin Preklinik Uygulamaları” başlıklı araştırma projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Projede Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Özbek, Doç. Dr. Özden Hatırnaz Ng; İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Müge Sayitoğlu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Ayça Kıykım görev almaktadır.