“Life After Sport Projesi” İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nün katılımıyla gerçekleşti.

güncelleme: yayınlama:

Erasmus+ Spor Programı İşbirliği Ortaklıkları desteğiyle 2019 yılında finanse edilen "Life After Sport" projesi, 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi için önemli bir odak noktası olan ikili kariyeri destekliyor ve aynı zamanda yenilikçi bir eğitim programı geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplamda 6 ülkeden (Bulgaristan - Champions Factory, İtalya - MineVaganti NGO, Yunanistan - University of Hırvatistan -Prva Rijecka Hrvatska Gimnazija, İspanya - Asociacion de Jugadores de Futbol Sala, Türkiye - İstanbul Kütür ve Spor Derneği) spor kulüpleri, STK’lar, üniversiteler ve okulların katılımıyla üç aşamalı eğitim programını kullanarak genç sporculara yüksek kaliteli eğitim ve öğretimin optimal bir kombinasyonunu sunmayı amaçlayan projede; uluslararası toplantılar, eğitim programları, çoğaltıcı spor etkinlikleriyle birlikte üç tane de fikir ortaya atıldı. Her ülkede spor alanında yerel ölçekte yapısal diyalog oluşması amacıyla proje uygulama süresince konsorsiyum üyeleri farklı sektörlerden yerelde prestijli kurumlarla işbirliği yaptı. Türkiye'de bu proje resmi ortak İstanbul Kültür ve Spor Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Projenin ilk adımı olan açılış toplantısına 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu müdürü Dr. Cem Tınaz katılım sağladı. 13-19 Ekim 2019 tarihleri arasında ise İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası eğitim programına Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Begüm Çapraz ve liderler toplantısına da yine Bölüm Müdürü Dr. Cem Tınaz’ın katılım sağlaması üretilen yenilikçi çıktıların paylaşılması ve zenginleştirilmesini sağladı. Yerel uygulamaların gerçekleştirilmesinin ardından 27 Haziran 2021 tarihinde Sofya'da gerçekleştirilen kapanış konferansına Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğretim görevlisi Dr. Hamit Emir Turam ile bölüm öğrencileri Sedat Öztürk ve Ali Sütlüoğlu da katıldı. Üretilen tüm sonuçların 9 ülkeden kamu, sivil toplum ve spor alanında çalışmalar yapan uzmanlarla paylaşılması ve uluslararası ağ kurma imkânları sağlandı. 30 ay süren uygulama süresi sonunda 6 ülkeden ikili kariyer analizleri ve mevcut durum incelemeleri içeren Uluslararası Araştırma Raporu, spor alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik ikili kariyer politika örnekleri ve tavsiyelerinin yer aldığı kitapçık ve bununla birlikte 15-18 yaş arası sporcuların eğitim ve spor kariyerlerini birlikte inşa edebilmeleri için öğrenme olanakları sağlayan üç aşamalı (öğrenme-hayat becerileri-kariyer imkânları) eğitim programı oluşturuldu.

Projeye ilişkin tüm çıktılara http://lifeaftersport.eu/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.