2021-2022 Erasmus+ Avrupa Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Çağrısı - (2019 Proje Dönemi)

güncelleme: yayınlama:

2021-2022 Erasmus+ Avrupa Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurular 2 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre gün, maksimum süre ise 2 aydır. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi  tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. 

Muhtemel adaylar, 2021-2022 Akademik Yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol edebilir. Hareketlilik faaliyetleri merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonrasına sarkamaz. Sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2022'dir.


Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi inisiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat gidilmek istenen kurum bir yükseköğretim kurumu ise, ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2021-2022 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için;

2021-2022 Anlaşmalı Üniversiteler Listesi

Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri,okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar,profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. 

  • İmzalı başvuru formu
  • era.bilgi.edu.tr adresi üzerinden tamamlanmış online başvuru
  • Tüm imzaları tamamlanmış eğitim alma hareketliliği sözleşmesi
  • Karşı kurumdan alınmış davet mektubunu era.bilgi.edu.tr adresine 23 Kasım 2021 mesai bitimine kadar yükleyerek başvuruyu tamamlaması gerekmektedir.


Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :

2021-2022 Çağrısı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla "5 günlük" hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. 


Seyahat Miktarları :


Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

2021-2022 Erasmus+ Personel Hareketliliği  Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden, başvuru yapılan ülke ve o ülkede yapılacak hareketlilik süresine bağlı olarak hibe dağıtımı gerçekleşecektir.

Çağrı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla 5 günlük hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu durum Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Eğitim Alma Hareketliliğini , sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirilebilirsiniz.Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 23 Kasım 2021 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.


Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

NOT: 

  • Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.
  • Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 
  • Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.


2021-2022 Akademik yılı - Eğitim Alma İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

  • Hibe Sözleşmesi - Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.