Prof. Dr. Ahmet Süerdem’in Türkiye koordinatörü olduğu “Premiss: Sürdürülebilirlik Bilimi İçin Metodolojilerin Güçlendirilmesi İçin Ortaklık” başlıklı projeye TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Süerdem’in Türkiye koordinatörü olarak başvuru yaptığı “Premiss: Sürdürülebilirlik Bilimi İçin Metodolojilerin Güçlendirilmesi İçin Ortaklık” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından 616.678 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Belmont Forum çatısı altında oluşturulan ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bütüncül bir şekilde incelenmesi ile uygulamaya yönelik yenilikçi projelerin desteklenmesini amaçlayan “Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar” çağrısı kapsamında destek aldı. Fransa, Türkiye, Tayvan, Güney Afrika ve Vietnam’dan oluşan uluslararası bir konsorsiyumla başvurulan projenin Türkiye ayağı TÜBİTAK destekli olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ve TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilecek. Projede BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Banu Kabakulak, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel araştırmacı olarak görev alacak. 

Proje, Etmen Tabanlı Modelleme (ETM); nesnelerin interneti ve yurttaş bilimi gibi yenilikçi yöntemlerin sürdürülebilirliğe giden yolların tasarımı ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne katkıda bulunma biçimlerini araştırmayı amaçlıyor. Konsorsiyum, çok disiplinli bir temelde araştırmacıları ve akademik olmayan paydaşları yerel takımlar oluşturmak suretiyle bir araya getirip uluslararası transdisipliner bir grup oluşturarak sürdürülebilirlik biliminde yenilikçi metodolojilerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.