2021-2022 & 2022-2023 Erasmus Avrupa Personel Hareketliliği Çağrısı (2020 Projesi 1. Çağrı)

güncelleme: yayınlama:

2021-2022 & 2022-2023 Erasmus Avrupa Personel Hareketliliği Çağrısı (2020 Projesi 1. Çağrı) (Eğitim Alma)

2021-2022 Erasmus+ Avrupa Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurular 2 – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi  tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. Muhtemel adaylar, 2021-2022 ve 2022-2023 Akademik Yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol edebilir. Hareketlilik faaliyetleri merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonrasına sarkamaz. Sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2023'tür. 

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :


Seyahat Miktarları :


Nasıl Başvurulur? Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat gidilmek istenen kurum bir yükseköğretim kurumu ise, ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2021-2022 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar,profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. 

·         Başvurular Turkiye.gov.tr ve era.bilgi.edu.tr üzerinden alınacaktır

·         Aşağıda listelenmiş belgeler iki platforma da 22 Haziran 17:00’dan önce yüklenmelidir:


Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme ölçütleriNOT: 

·         Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

·         Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 

·         Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

 

 Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

·         Başvuru formu 

·         Davet Mektubu Örneği

·         Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması 

Hareketlilik öncesinde teslim edilmesi Gereken Belgeler

·         Hibe Sözleşmesi - Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

·         Katılım Sertifikası

·         Online AB Anketi (hareketliliğinizin sonlanmasıyla beraber emailinize otomatik olarak düşecektir)

·         Pasaport Fotokopisi ve Biniş kartı

·         Hareketliliğe ait Fotoğraflar 

·         Hareketlilik Raporu 

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır. 

Engelli Personele Ek Destek

Engelli akademik personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları… vs.) mali destek sağlanabilmektedir.

 


2021-2022 & 2022-2023 Erasmus Avrupa Personel Hareketliliği Çağrısı (2020 Projesi 1. Çağrı) (Ders Verme)

 

2021-2022 ve 2022-2023 akademik yılı için akademik personelin Erasmus+ Avrupa Personel Hareketliliği Başvuruları 2 – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre seyahat hariç en az ardışık 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi tarafından belirlenir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saatlik olmalı ve başvurmak için tam/yarı zamanlı öğretim üyesi olmalısınız. Öğretim üyeleri ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus+ değişim ziyaretini ayarlamalılardır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Muhtemel adayların, 2021-2022 Akademik Yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. 

 

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :

Seyahat Miktarları :

Nasıl Başvurulur?

 

·         Başvurular Turkiye.gov.tr ve era.bilgi.edu.tr üzerinden alınacaktır

·         Aşağıda listelenmiş belgeler iki platforma da 22 Haziran 17:00’dan önce yüklenmelidir


Ders Verme Hareketlililiği Değerlendirme Ölçütleri


- Akademik Personel İçin Gerekli Evraklar: Partner Üniversite Erasmus Kodları 


Hareketlilik Öncesinde teslim edilmesi Gereken Belgeler

  • Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

  • Katılım Sertifikası
  • Online AB Anketi (daha sonra email adresinize iletilecektir)
  • Pasaport Fotokopisi veBiniş kartı
  • Hareketliliğe ait Fotoğraflar 
  • Hareketlilik Raporu 

 

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personelimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılamamaktadır. 

 

Engelli Personele Ek Destek

Engelli akademik personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları… vs.) mali destek sağlanabilmektedir.