BİLGİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Yiğit Dağhan Gökdel’in dahil olduğu “Akıllı Ev Platformu” projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel’in dahil olduğu “Akıllı Ev Platformu” başlıklı proje konsorsiyumunun TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı 2. Faz Çağrısına sunduğu proje başvurusu kabul edildi ve konsorsiyum 43 ay süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu projede 1.299.658 TL bütçe ile desteklenecek. 

Arçelik’in liderliğindeki 14 ortaklı proje konsorsiyumunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yanı sıra Karel, Arçelik LG, Eczacıbaşı, Makel, Argedor, Biyomod, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, NUVİA, Sabancı Üniversitesi, GST Elektronik, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi UNAM bulunuyor. 

Proje kapsamında Türkiye’de egemen ve ihracat kapasitesi yüksek yeni bir “Akıllı Ev Platformu” yaratılması hedefleniyor. Akıllı Ev Platformunda yüksek teknolojik ürün ve ürün grupları tasarlayan ve üreten şirketler, bu alanda akademik araştırmalar yaparak sektörün gelişmesine olanak veren üniversitelerle birlikte Türkiye’de bir akıllı yaşam ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Son kullanıcıların ana odak alanlarındaki ihtiyaçlarını giderecek ve onların zamanla değişen ihtiyaçlarına adapte olabilen birçok yenilikçi ürün, ürün grubu ve yeni hizmetler ile tüm ürünlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak bir “Akıllı Ev Platformu”nun oluşturulması ve genişletilmesi planlanıyor. Geliştirilen Akıllı Ev Platformu ile odak alanlarında yüksek teknoloji ürün ve ürün grupları geliştirilecek.