University of London Üstün Başarı Programları Başvuru Süreci (2022-2023)

güncelleme: yayınlama:

2022-2023 AKADEMİK YILI

UoL-LSE (University of London International Programmes with the academic direction by London School of Economics and Political Science)

ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

 

Kayıtlı olduğu Lisans Programına bağlı Üstün Başarı Programı’na Başvuracak Öğrenciler için Başvuru ve Kabul Koşulları:

 

(Ekonomi Üstün Başarı Programı Ekonomi Lisans Programına, Ekonomi ve Finans Üstün Başarı Programı ise Ekonomi ve Finans Lisans Programına bağlıdır)*

 

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Öğrencinin ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınavı ile ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi veya Ekonomi ve Finans Lisans programı olmalıdır,
 • Başvuracak öğrencilerde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi ya da Ekonomi ve Finans programlarından birinde ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları şartı aranır (muafiyetler dikkate alınacaktır),**
 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,
 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili bir İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BİLET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),
 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 2.70/4.00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Eylül 2022’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur).

 

* Aksi takdirde, aşağıda yer alan “Diğer Tüm Öğrenciler için başvuru ve kabul koşulları” geçerli olacaktır.

 

** Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

 

Diğer Tüm Öğrenciler için (Dış Yatay ve Dikey Geçiş Öğrencileri dahil) Başvuru ve Kabul Koşulları:

 

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Başvuracak öğrencilerde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları programların ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları şartı aranır (muafiyetler dikkate alınacaktır),**
 • Dış yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin başvuru yapabilmesi için geldiği lisans programının ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları gereklidir. Dikey geçiş ile gelen öğrencinin ilk iki yarıyıl müfredatındaki derslerinin içerikleri Üstün Başarı Programı komisyonu tarafından incelenir, yeterli görülmemesi halinde ise öğrencinin başvurusu kabul edilmez.
 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,
 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BİLET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),
 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 3.00/4.00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Eylül 2022’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na ve mülakata katılmalıdır. (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur),
 • Öğrenci, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sınavında, BİLGİ Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalıdır. 

 

 

** Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

 

 

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler (yaz okulunda ders alan öğrenciler şartlı başvuru yapabilirler; yaz okulu sonrası başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır), 6 Temmuz 2022 -9 Eylül 2022 tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Sekreteri’ne aşağıdaki belgelerle başvurabilir:

 

 • Niyet mektubu (Statement of Purpose) (İngilizce ve en az 1 sayfa olmalıdır),
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan PROFILE belgesi,
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan COURSE STATUS belgesi,
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri,
 • İngilizce Sınav Yeterlilik Belgeleri,
 • (Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik dersi almadıysa) Lise son sınıf matematik notlarını gösteren belge,
 • Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim ettiğiniz BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ FORMU’nun bir fotokopisi***,
 • Başvuru Formu için tıklayınız 

 

***”Ekonomi” lisans programı öğrencisi “Ekonomi” üstün başarı programına ya da “Ekonomi ve Finans” lisans programı öğrencisi “Ekonomi ve Finans” üstün başarı programına geçiş yapmak üzere başvuruyorsa, bu form gerekli değildir.

 

Başvuru Süreci:

 

Başvuru dosyaları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından incelenir.

 

Tüm adayların katılması gereken Hazırlık Kampı 5 gün sürecektir ve 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecektir (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir).

 

Adaylar 19-20 Eylül (Pazartesi-Salı) tarihlerinde mülakata alınacaktır. Sözlü Sınav (Mülakat) tüm adaylar için zorunludur.

 

Asgari 3.20/4.00 Genel Not Ortalaması olan adaylar, University of London yıllık ücreti için burs başvurusu yapabilir. Sınırlı sayıda öğrenciye kısmi burs sağlanacaktır. Bütün adaylar, 19-20 Eylül tarihlerinde mülakata alınacaktır. Burs başvurusu yapan adayların, bursa başvurma sebeplerini ve varsa belgelerini Sekreterliğe mülakat öncesinde iletmiş olmaları gerekmektedir. Burs mülakatları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Mülakat ve diğer tüm değerlendirme süreçleri sonucunda programa kabul edilen adaylara en geç 21 Eylül 2022 tarihinde e-posta ile bilgi verilecektir (Öğrenci güncel e-posta adresini bildirmek ve e-postalarını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür).  

 

Üstün Başarı programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gelen e-postaya dönüş yapmaları ve e-postada yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 22 Eylül 2022 günü saat 17:00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur. Zamanında dönüş yapılmaması durumunda, öğrencinin üstün başarı programına “geçiş yapmayı onaylamadığı” varsayılacaktır.

 

Önemli Notlar:

 • Başvuru koşullarını yerine getirmek ve/veya mülakata çağırılmış olmak programa kabul alındığı anlamına gelmemektedir.
 • Asgari 3.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, University of London yıllık ücretlendirmesi için bursa hak kazanmak anlamına gelmemektedir.
 • Üstün Başarı programlarına kabul edilmek, UoL tarafından da kabul edilmiş olmak anlamına gelmemektedir. UoL, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutar.

 

Önemli Tarihler:

Ekonomi Bölüm Sekreterliği Başvuru

6 Temmuz-9 Eylül

Hazırlık Kampı

12-16 Eylül

Sözlü Sınav (Mülakat)

19-20 Eylül

Sonuçların Açıklanması (Programa Kabul/Ret)

21 Eylül

Programa Kabul Edilen Öğrencilerin Üstün Başarı Programına Geçiş Onay Belgelerini İmzalaması

En geç 22 Eylül (17:00)