BİLGİ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Fikri Buber’e Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Yüksek Lisans Tez Ödülü

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Fikri Buber’in “Türkiye’de Neoliberal Öznelliğin İnşası: Kişisel Gelişim Endüstrisinin Alt Alanı Olarak Koçluk Örneği” başlıklı yüksek lisans tezi Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Yüksek Lisans Tez Ödülü aldı. 

 

Buber’in Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Türem danışmanlığında yazdığı tez, kişisel gelişim endüstrisinin bir alt alanı olarak değerlendirilen koçluk mesleğini ele alıyor. Buber, tezinde kariyer koçluğunun girişimcilik ve uysallık ilkelerine dayalı bir çalışan öznelliği üreten ve bu şekilde bireyleri neoliberal emek rejimine uyumlamayı amaçlayan bir iktidar stratejisi ve tekniği olduğunu iddia ederken bu iddiasını kariyer koçları ve koçluk hizmeti alan kişilerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeleri analiz ederek kanıtlamaya çalışıyor.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Ödülü, programın öngördüğü süre içerisinde bitirilen ve tez danışmanı olan akademisyenlerin aday gösterdiği tezler arasından Enstitü Ödül Komisyonu’nun en başarılı bulduğu yüksek lisans ve doktora tezine veriliyor.