BİLGİ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayten Zara’ya Türkiye Psikiyatri Derneği Ruh Sağlığı Hizmet Ödülü

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayten Zara, kurucu başkanı olduğu World Human Relief çatısı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye Psikiyatri Derneği Ruh Sağlığı Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Zara’ya ödülü 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde takdim edildi.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan World Human Relief, Doç. Dr. Ayten Zara tarafından 2020 yılında kuruldu. World Human Relief, barışçıl bir insanlık amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle yoksulluk, hastalık, açlık, savaş ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, acılarını azaltmaya; şiddetin her türünü önlemeye, dezavantajlı bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışıyor.