“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” başlıklı etkinlik düzenlendi

güncelleme: yayınlama:

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan ve kurumsal akreditasyon çalışmaları yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu işbirliğiyle “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” başlıklı etkinlik düzenlendi.

 

29 Aralık 2022, Perşembe günü santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen etkinlik Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Muhsin Kar, yaptığı sunumda kalite güvencesinin artan önemi, kalite güvence sistemleri ve YÖKAK’ın kalite güvencesi çerçevesi, kalite güvencesi ve akreditasyon uygulaması, YÖKAK ölçütlerinin uluslararası uyumu, YÖKAK dış değerlendirme türleri, YÖKAK ve akreditasyon ajanslarının gündemi gibi konu başlıklarına değindi.