BİLGİ Mimarlık Bölümü öğrencilerine Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nda üçüncülük ödülü

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Mimarlık Bölümü öğrencileri Akın Yalvaç, Fatih Karabudak ve Mert Alexander Kretschmer "Mimarlığın Gücü" konulu 2022 yılı Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nda Cılga isimli projeleriyle üçüncülük ödülü aldı.

Temelini mimarlık ve metafor arasındaki bağdan alan Cılga, ziyaretçilere deneyimsel ve yorumlanabilir bir mekan duygusu sunmayı amaçlıyor. Yaşam izlerinin peşinden giden ve soyutla somut arasındaki ilişkiden beslenen Cılga mimarinin gücünü metaforlar aracılığıyla ifade ediyor.

Bir yamaçta yer alan ve su, toprak ve rüzgârın beslediği Cılga bir yandan mekânı ışık, doku ve biçimlerle doldururken bir yandan da mekâna soyut ve somut özellikler atfediyor. İnsanların beden ve zihinlerini arındırabilecekleri mekânsal bir düzenek sunmayı hedefleyen Cılga, ölüm, arınma ve aydınlanma metaforuna dayalı olarak doğayla mekânın uyumunu gözeten bir tasarım olma özelliği taşıyor.

Cılga’nın tasarımı ziyaretçiyi topografyanın görünür kıldığı bir geçit vasıtasıyla mekâna davet eder. Mekâna giren ziyaretçi, bu geçidin yerin üstü ve altı arasında kurduğu ilişkiyi deneyimler. Farklı bir atmosferin varlığını sezen ziyaretçi, arınmayı simgeleyen doku ve ışığın hakim olduğu alana geçer. Ardından, keskin ve karanlık bir geçidin sonunda ziyaretçi, dinginliğe doğru ilk adımları sembolize eden ve doğanın içinde kıvrımlar çizen bir patikayı deneyimler. Mimarlık metaforu ve ölüm, arınma ve aydınlanma arasındaki ilişki, her kullanıcı için öznel bir anlam yaratır ve kullanıcıların kendi gerçek benlikleriyle özdeşleşmelerine yardım eder.

Görseller