Hibrit Eğitimle İlgili Önemli Duyuru

güncelleme: yayınlama:

Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitemiz Akademik Kurulu tarafından 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’ne ilişkin alınan yeni kararlar doğrultusunda Üniversitemizde 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren hibrit eğitime geçilecektir. 

Bu doğrultuda daha önce Bahar Dönemi boyunca yüz yüze planlanmış dersler, hem dersliklerde yüz yüze hem de uzaktan eğitim araçları kullanılarak çevrimiçi yöntemle işlenecektir. Bu derslere öğrencilerimiz tercihlerine göre yüz yüze ya da çevrimiçi olarak devam edebileceklerdir ve öğrencilerden devam şartı aranmayacaktır. Dönem başında tamamıyla çevrimiçi olarak planlanmış dersler yine aynı şekilde çevrimiçi olarak sürdürülecektir. Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki uygulamalı dersler yüz yüze devam edecektir ve bugüne kadar yapılamayan uygulamalı derslerin telafileri Bahar dönemi içerisinde tamamlanacaktır. Bu konularda açıklamalar ilgili akademik birimlerce duyurulacaktır.

Hibrit olarak işlenecek derslerin derslik bilgilerine, 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren SIS sayfanızda yer alan haftalık ders programınızdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.