Deprem ve Sonrası Hakkında BİLGİ Mimarlık Fakültesi Görüşü

güncelleme: yayınlama:

6 Şubat 2023’te yaşanan, büyük can kaybı ve yıkıma yol açan depremlerden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Depremlerin etkileri tüm gücüyle hissedilirken üzerine yaşanan sel felaketi ve yeni can kayıpları acil müdahale ihtiyacını artırmıştır. Ancak müdahalelerin yalnızca kısa vadeli düşünülmesi, afet durumlarının istisna değil, içinde bulunduğumuz coğrafyanın olağan koşullarından olduğunun göz ardı edilmesi, uzun vadede onarılması zor hasarlara yol açacaktır. Yaşadığımız ölçekte yıkımların ardından kalıcı dersler çıkartılması, sorunların çok boyutlu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması, alınan kararların kamu yararı, toplumsal ve çevresel etik, liyakat çerçevesinde uygulanması esas olmalıdır. Kalıcı iyileştirme, bilimsel verilere, çevresel ve kültürel mirasın korunarak sürdürülmesine öncelik verecek katılımcı organizasyonların sürece dahil olmasıyla mümkündür. BİLGİ Mimarlık Fakültesi olarak biz de mesleki ve insani sorumluluklarımız dahilinde yaşanmakta olan afetler sonrası bilimsel yaklaşım ve mesleki etik kapsamında yapılacak her türlü yardımlaşma ve destek faaliyetine katkıda bulunmaya gönüllü olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.