Final Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru

güncelleme: yayınlama:

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemiz Akademik Kurulu’nun 23 Mayıs 2023 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda;

* 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi sonunda yapılacak olan final, bütünleme ve mazeret sınavları çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

* Önlisans ve lisans programlarımızdaki uygulamalı derslerin final sınavları, İngilizce Hazırlık Programı’mızın final sınavları, yüksek lisans ve doktora derslerinin final sınavları, jürileri, final sunumları, tez savunmaları ve doktora yeterlilik sınavları ise yüz yüze yapılacaktır. Çevrimiçi yapılacak sınavlara katılan öğrencilerimizin kamera ve mikrofon bulundurmaları ve sınav boyunca kameralarını açık tutmaları gerekmektedir. Final sınavlarının gün ve saatlerini içeren sınav çizelgeleri web sitemizde paylaşılacaktır.   

Sınavlar için gerekli teknik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz önceden haber vermek şartı ile sınavlara santralistanbul Kampüsü’müzdeki bilgisayar ve internet olanaklarını kullanarak girebileceklerdir. Sınavlara santralistanbul Kampüsü’müzde girmek isteyen öğrencilerimizin 1 Haziran 2023  tarihine kadar IThelpdesk@bilgi.edu.tr adresine e-posta yoluyla bilgi vermesi gerekmektedir.