“Uzak Komşular: Türk-Alman İlişkilerinde Siyasi Anlatıları ve Görsel Kültürü Keşfetmek” başlıklı projeye TÜBİTAK Desteği

güncelleme: yayınlama:

Bölümümüz Avrupa Birliği Enstitüsü uzman araştırmacısı Dr. Deniz Güneş Yardımcı’nın yürütücü ve Araştırma Görevlisi Mustafa Gökcan Kösen’in araştırmacı olarak başvurusunu gerçekleştirdiği “Uzak Komşular: Türk-Alman İlişkilerinde Siyasi Anlatıları ve Görsel Kültürü Keşfetmek” başlıklı proje TÜBİTAK 2531 – Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği Programı kapsamında 350.000 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında, Türkiye ve Almanya bağlamındaki rekabet eden ve/veya paylaşılan siyasi anlatıların ayrıntılı ampirik analizi yoluyla, Türk-Alman ilişkilerinin gelişimini araştırmak ve bu ilişkilerde dost ama “uzak komşular” algısının nasıl şekillendiğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.