“OppAttune: Countering Oppositional Political Extremism through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit” isimli projeye Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı Desteği

güncelleme: yayınlama:

Bölüm hocalarımızdan Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin’in ortak yürütücü olarak dahil olduğu konsorsiyum tarafından başvurusu gerçekleştirilen “OppAttune: Countering Oppositional Political Extremism through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit” isimli proje Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı tarafından 2.091.735,19 Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje, muhalif aşırı ideolojilerin ve korumacı karar alma mekanizmalarının gelişimini izleyen, yenilikçi bir uyum modeli geliştiren ve aşırıcılığın yayılmasını sınırlayan, ulusal ve ulus ötesi düzeylerde bir dizi girişimi ele almakta ve kilit demokratik kurumlara olan güveni yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında öğrenciler ve araştırmacılar için bir OppAttune Yaz Akademisi (2025) ve uygulayıcılar ve politika yapıcılar için bir OppAttune Kış Akademisi (2026) oluşturulacaktır.