“Türkiye'de Neet Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması” başlıklı projeye TÜBİTAK Desteği

güncelleme: yayınlama:

Bölüm hocalarımızdan Prof. Dr. Emre Erdoğan’ın “CA18213-Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion (RNYN)” başlıklı COST Aksiyonu yönetim komitesi üyesi olduğu için başvuru hakkı olan TÜBİTAK 2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı’na “Türkiye'de Neet Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması” başlıklı projesiyle yaptığı başvuru 24 ay süre boyunca 1.106.680 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Projede hocalarımız Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Dr. Öğr. Üyesi Başak Akkan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Erçetin araştırmacı olarak görev alacaktır. Proje, gittikçe önem kazanan bir sorun olarak NEET statüsü taşıyan gençlerin gerçekçi bir profilini çizebilmek, kesişimsellikleri ve çok boyutluluğu gösterebilmek ve farklı öyküleri sunabilmek amacıyla yürütülecek çok yöntemli bir araştırma çalışmasını temel almaktadır.