University of London Üstün Başarı Programları Başvuru Süreci (2023-2024)

güncelleme: yayınlama:

2023-2024 AKADEMİK YILI
UoL-LSE (University of London International Programmes
with the academic direction by
London School of Economics and Political Science)
ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

 

Kayıtlı olduğu Lisans Programına bağlı Üstün Başarı Programına Başvuracak Öğrenciler için Başvuru ve Kabul Koşulları:

(Ekonomi Üstün Başarı Programı Ekonomi Lisans Programına, Ekonomi ve Finans Üstün Başarı Programı ise Ekonomi ve Finans Lisans Programına bağlıdır)*

 

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Öğrencinin ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınavı ile ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi veya Ekonomi ve Finans Lisans programı olmalıdır,
 • Başvuracak öğrencilerde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi ya da Ekonomi ve Finans programlarından birinde ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları şartı aranır (muafiyetler dikkate alınacaktır),**
 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,
 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili bir İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),
 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 2,70/4,00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Eylül 2023’de gerçekleşecek Hazırlık Kampı’na ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur).

 

* Aksi takdirde, aşağıda yer alan “Diğer Tüm Öğrenciler için başvuru ve kabul koşulları” geçerli olacaktır. 

 ** Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

 

Diğer Tüm Öğrenciler (Dış Yatay ve Dikey Geçiş Öğrencileri dahil) için Başvuru ve Kabul Koşulları:

 

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Başvuracak öğrencilerde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları programların ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları şartı aranır (muafiyetler dikkate alınacaktır),**
 • Dış yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, geldikleri lisans programlarının ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları gereklidir. Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin ilk iki yarıyıl müfredatındaki derslerinin içerikleri Üstün Başarı Programı komisyonu tarafından incelenir, yeterli görülmemesi halinde ise öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.
 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,
 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),
 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 3,00/4,00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Eylül 2023’de gerçekleşecek Hazırlık Kampı’na ve mülakata katılmalıdır. (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur),
 • Öğrenci, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından yapılacak sözlü mülakat sınavında, BİLGİ Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalıdır. 

 

** Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

 

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler [1], 10 Temmuz 2023 – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Sekreteri’ne aşağıdaki belgelerle başvurabilir:

[1] Yaz okulunda ders alan öğrenciler şartlı başvuru yapabilirler. Yaz okulu sonrası başvuru koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

 • Niyet mektubu (Statement of Purpose) (İngilizce ve en az 1 sayfa olmalıdır),
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan PROFILE belgesi,
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan COURSE STATUS belgesi,
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri,
 • İngilizce Sınav Yeterlilik Belgeleri,
 • (Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik dersi almadıysa) Lise son sınıf matematik notlarını gösteren belge,
 • Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim ettiğiniz BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ FORMU’nun bir fotokopisi***,
 • Başvuru Formu için tıklayınız. (Temmuz 2023’de aktive olacaktır)

 

***“Ekonomi” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi” Üstün Başarı Programına YA DA “Ekonomi ve Finans” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi ve Finans” Üstün Başarı Programına geçiş yapmak üzere başvuruyorsa, bu form gerekli değildir.

 

Başvuru Süreci:

 

Başvuru dosyaları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından incelenir.

Tüm adayların katılması gereken Hazırlık Kampı, 5 gün sürecektir ve 5-11 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir (Hazırlık Kampı’nda matematik ve ekonomi dersleri verilecektir).

Adaylar 12 Eylül 2023 tarihlerinde mülakata alınacaktır.  Sözlü Sınav (Mülakat) tüm adaylar için zorunludur.

Mülakat ve tüm diğer değerlendirme süreçleri sonunda, programa kabul edilen adaylara en geç 13 Eylül 2023 tarihinde e-posta ile bilgi verilecektir (Öğrenci güncel e-posta adresini bildirmek ve düzenli olarak e-postalarını kontrol etmekle yükümlüdür).  

 

Üstün Başarı programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gelen e-postaya dönüş yapmaları ve e-postada yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 14 Eylül 2023 günü saat 17.00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur. Zamanında dönüş yapılmaması durumunda, öğrencinin üstün başarı programına “geçiş yapmayı onaylamadığı” varsayılacaktır.

 

Önemli Notlar:

 • Başvuru koşullarını yerine getirmek ve/veya mülakata çağırılmış olmak Program’a kabul edilmek anlamına gelmemektedir.
 • Üstün Başarı programlarına kabul edilmek, UoL tarafından da kabul edilmiş olmak anlamına gelmemektedir. UoL, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutar.

 

Önemli Tarihler:

Ekonomi Bölüm Sekreterliği Başvuru

10 Temmuz- 25 Ağustos

Hazırlık Kampı

5-11 Eylül

Sözlü Sınav (Mülakat)

12 Eylül

Sonuçların Açıklanması (Programa Kabul/Ret)

13 Eylül

Programa kabul Edilen Öğrencilerin Üstün Başarı Programına Geçiş Onay Belgelerini İmzalaması

En geç 14 Eylül (17.00)