Öğrencimiz Beyza Güneş’in “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Farklı Gelir Grupları Üzerindeki Etkisi” projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu ve Hukuk Bölümü çift anadal öğrencisi Beyza Güneş’in Doç. Dr. Sema Bayraktar Tür danışmanlığında yürüteceği “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Farklı Gelir Grupları Üzerindeki Etkisi” projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 

Projede, finansal gelişme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki Türkiye özelinde kurumsal nitelik ve demokrasi endeksleri kullanılarak farklı katmanlarda incelenecektir. Aynı zamanda projede, Gini katsayısının yanı sıra alt, orta ve üst gelir gruplarının milli gelirden aldıkları paylar da bağımlı değişken olarak analize dahil edilerek finansal gelişmenin farklı gelir grupları üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Projeden elde edilen sonuçlar doğrultusunda kurumlara ve politika yapıcılara çözüm önerileri sunmak, bu çözüm önerileri ile etki sağlamak amaçlanmaktadır.