BİLGİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aktürk’ün buluşçuları arasında yer aldığı “Doğal Puzolan Niteliğindeki Atık Toprak ile Jeopolimer Malzeme Üretimi ve Hazırlama Yöntemi” başlıklı buluş patent aldı

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aktürk’ün buluşçuları arasında yer aldığı “Doğal Puzolan Niteliğindeki Atık Toprak ile Jeopolimer Malzeme Üretimi ve Hazırlama Yöntemi” başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent alarak tescil edildi.

 

İnşaat ve yapı sanayisinde kullanılan jeopolimer kompozisyonların üretimi ve üretim yöntemi ile ilgili olan buluş ile doğal puzolan atık toprakların yeniden kullanımı sağlanırken, jeopolimerleşme için maliyeti düşük işlemler sunuluyor.