BİLGİ Mezunlarına Avrupa Birliği Kurumlarında Ücretli Staj İmkanı

güncelleme: yayınlama:

EUIPO-EPO

Pan European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı

 “Pan-European Seal” (Pan-Avrupa Mührü) programı, dünyanın en büyük iki fikri mülkiyet ofisi olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO” – European Union Intellectual Property Office) ve Avrupa Patent Ofisi’nin (“EPO” -  European Patent Office), stratejik partneri olan üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğü, fikri mülkiyet (marka, patent, tasarım vb.) konularında ücretli bir staj programıdır.

EUIPO ve EPO tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak görülen program, her yıl bu iki Ofis tarafından ücretli staj imkanı sunulması yoluyla, fikri mülkiyet alanında uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bir yıl süreli olan staj, her yıl Eylül ayında başlamakta ve EUIPO (İspanya, Alicante) veya EPO (Almanya, Münih) bünyesinde gerçekleşmektedir.

Stajyerlere aylık bir ödeme ile birlikte bazı yan imkanlar da sağlanmaktadır. Adaylar staj esnasında EUIPO ve EPO çalışanlarının yönlendirmesinden ve online eğitimlerden de yararlanmaktadır.

Stajyerler, programa üye olan üniversiteler tarafından aday gösterilen mezunlar arasından seçilecektir. Her yıl, program üyesi üniversiteler, EPO ve EUIPO’ya birer aday listesi sunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, pek çok BİLGİ mezunu bu tecrübeyi yaşama imkanı bulmuştur. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014 yılında, Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) kanalıyla, Pan European Seal Network’e üye olarak davet ve kabul edilmiştir.

Fikri mülkiyet alanında ve bu kurumlarda çalışmak isteyen, genç ve başarılı mezunları hedef kitle olarak alan program, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunlarına açıktır. Özellikle Avrupa Patent Ofisi, Mühendislik Bölümü öğrenci ve mezunlarının katılımını teşvik etmektedir. Haziran ayında mezun olacak adayların başvurması mümkündür. EUIPO sadece içinde bulunulan akademik yılda mezun olan/olacak olan adayları kabul ederken, EPO’ya hem bu yıl mezun olacak olanlar hem de mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olan adaylar başvurabilmektedir. Adayların başvurularında bu kurumlardan birini tercih etmeleri zorunludur.

Pan European Seal Programına başvurmak isteyen adayların başvurularını en geç, 22 Şubat 2024 tarihine kadar eda.cataklar@bilgi.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

Başvuruları uygun görülen adaylar ile İngilizce bir mülakat gerçekleştirilecektir. Adaylar mülakat günü, platformu ve saati konusunda e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru koşulları ve adayların seçimi hakkında detaylı bilgi için ekteki metni okuyunuz.

Pan European Seal Programı hakkında detaylı bilgi için aşağıda linki bulunan sayfaları ziyaret ediniz.

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

https://www.epo.org/en/learning/learning-resources-profile/universities-research-centres-and-technology-transfer-centres/pan-european-seal-professional-programme

Pan European Seal Programını kuran ve program koşullarını ayrıntılı şekilde okuyabileceğiniz ADM-14-15 sayılı EUIPO kararı için tıklayınız.