BİLGİ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 8 projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Çocuk Gelişimi Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin araştırmacı olarak yer aldığı 8 proje TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

Bölüm

Proje Adı

Yürütücü/Araştırmacı/Danışman

Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kardiyovasküler Risk Değerleri ile Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yürütücü: Mert Can Balcı Araştırmacılar: Aleynanur Demirtaş, Aylin Okumuş, Yiğit Bozkaya Danışman: Öğr. Gör. Tuğba Yeni

Hemşirelik Bölümü

İş Tatmininin Tükenmişliğe Etkisinde Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Yürütücü: İlayda Gül Tüylü Araştırmacılar: Nazlıcan Nurçin, Elif Yılmaz, Eda Çiçek Danışman: Dr. Öğr.Üyesi Esengül Elibol

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Yürütücü: Elif Büyüksaraç Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Esengül Elibol

Hemşirelik Bölümü

Polikistik Over Tanısı Alan Genç Kadınlarda İnfertilite Kaygısı

Yürütücü: Zeynep Erkuş Araştırmacı: Gizem Yurdakul Danışman: Arş. Gör. Elif Zahide Çelebi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Non-Spesifik Bel Ağrısı Olan Bireylerde Telerehabilitasyon Tabanlı Motor İmgeleme Eğitiminin Ağrı, Gövde Enduransı, Fonksiyonel Kapasite ve Psikososyal Parametreler Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yürütücü: Ayşe Sıla Deniz Araştırmacılar: İdil Turanlı, Emre Mert Danışman: Doç. Dr. Tomris Duymaz

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Mevsimlik Fındık İşçilerinde Çalışma Şeklinin Ağrı, Postür ve Yaşam Biçimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yürütücü: Büşra Ersan Araştırmacılar: Yunus Emre Yiğit, Zeynep Sude Sav Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Hülya Şişli

Çocuk Gelişimi Bölümü

8 Haftalık Erken Müdahale Programının Bebeklerin Denver Gelişimsel Tarama Testi Sonuçları ve Anne-Bebek Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sosyal Dezavantajlı Bir Bölgede Pilot Çalışma Örneği

 Yürütücü: Nurtaç Yılmazer Araştırmacılar: Elif Babal, Gülnaz Pola, Hande Ünal Danışman: Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer

Çocuk Gelişimi Bölümü

Ön Ergenlik ve Orta Ergenlik Dönemlerinde Akran Zorbalığı Rollerinin Sosyoekonomik Düzey ve Ders Dışı Etkinliklere Katılım Açısından İncelenmesi

  Yürütücü: Şeyma Zehra Kar Araştırmacılar: Selin Baktır, İsranur Köksal Danışman: Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer