2024-2025 Akademik Yılı Ekonomi ve Ekonomi Finans Üstün Başarı Programları başvuru süreci ve kabul koşulları

güncelleme: yayınlama:

Kabul Koşulları:

Üstün başarı programlarına kabul koşulları öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına göre farklılaşmaktadır:

 

1.     Kayıtlı olduğu Lisans Programına bağlı Üstün Başarı Programına Başvuracak Öğrenciler için Kabul Koşulları:*

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Öğrencinin ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınavı ile ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi veya Ekonomi ve Finans Lisans programı olmalıdır,
 • Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi ya da Ekonomi ve Finans programlarından birinde ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmalıdır. (muafiyetler dikkate alınacaktır),**

·       Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,

 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır. Kabul edilen sınavlar*** ve her bir sınav için gerekli minimum puanlar şu şekildedir: BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 87, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 75, PTE Academic 70,
 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 2,70/4,00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Temmuz 2024’te gerçekleşecek hazırlık kampına ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık kampında matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur). Kampa ve mülakata katılmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Ekonomi lisans programında kayıtlı olan öğrenciler Ekonomi Üstün Başarı Lisans Programına başvuruyorsa ya da Ekonomi ve Finans lisans programında kayıtlı öğrenciler Ekonomi ve Finans Üstün Başarı Programına başvuruyorsa bu koşullar geçerlidir. Bu iki durumun dışında kalan tüm başvurular için aşağıda 2. Maddede yer alan “Diğer Tüm Öğrenciler için başvuru ve kabul koşulları” geçerli olacaktır. 

 ** Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

***TOEFL Home Edition ve IELTS Indicator testleri kabul edilmemektedir. Ayrıca Türkiye dışında alınmış sınavların yetkili sınav merkezinde ve gözetimli ortamda yapılmış olması gerekmektedir.

Diğer Tüm Öğrenciler (Dış Yatay ve Dikey Geçiş Öğrencileri dahil) için Kabul Koşulları:

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,
 • Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmalıdır. (muafiyetler dikkate alınacaktır),*
 • Dış yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, geldikleri lisans programlarının ilk iki yarıyıl müfredatındaki tüm dersleri başarıyla geçmiş ve en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları gereklidir. Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin ilk iki yarıyıl müfredatındaki derslerinin içerikleri Üstün Başarı Programı komisyonu tarafından incelenir, yeterli görülmemesi halinde ise öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

·       Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,

·       İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır. Kabul edilen sınavlar** ve her bir sınav için gerekli minimum puanlar şu şekildedir: BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 87, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 75, PTE Academic 70,

 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 3,00/4,00 olmalıdır,
 • Öğrenci, Temmuz 2024’te gerçekleşecek hazırlık kampına ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık Kampında matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur). Kampa ve mülakata katılmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenci, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından yapılacak sözlü mülakatta, BİLGİ Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalıdır. 

 * Üstün Başarı programlarındaki bütün dersler zorunlu derstir. 3., 4., 5. ya da 6. yarıyılının sonunda başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2. yarıyıldan sonra aldıkları dersler, Üstün Başarı Programı müfredatında yer alan dersler yerine saydırılamaz.

**TOEFL Home Edition ve IELTS Indicator testleri kabul edilmemektedir. Ayrıca, Türkiye dışında alınmış sınavların yetkili sınav merkezinde ve gözetimli ortamda yapılmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru Süreci: 

Programa başvurmak isteyen öğrenciler, 15 Mayıs 2024 – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında econhonours@bilgi.edu.tr adresine aşağıdaki belgeleri elektronik posta ile yollayarak başvurularını yapabilirler. Eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 • Niyet mektubu (Statement of Purpose) (İngilizce ve en az 1 sayfa veya 300 kelime olmalıdır),
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri,
 • İngilizce Sınav Yeterlilik Belgeleri (BİLET Belgesi sınavda alınan notu içermelidir)
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan PROFILE belgesi,
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan COURSE STATUS belgesi,
 • Başvuru Formu için tıklayınız. (Mayıs 2024’de aktive olacaktır)

 

Başvuru Değerlendirme Süreci:

Adayların başvuru dosyaları Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından incelenir ve başvuru belgeleri eksiksiz olan adaylar hazırlık kampına davet edilir. Matematik ve ekonomi derslerinden oluşan hazırlık kampına katılım tüm adaylar için zorunludur. Kamp 4 gün sürecek ve 8-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.  Kampın son günü adayların bütünleme sınavları

sonrasında güncellenmiş olan Profile ve Course Status belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Kampı tamamlayan ve belgelerini teslim eden adaylar 12 Temmuz 2024 tarihinde sözlü mülakata alınacaktır.  Sözlü mülakat tüm adaylar için zorunludur.

 

Sözlü mülakat ve tüm diğer değerlendirme süreçleri sonunda, programa kabul edilen adaylara en geç 17 Temmuz 2024 tarihinde e-posta ile bilgi verilecektir* (Öğrenci güncel e-posta adresini bildirmek ve düzenli olarak e-postalarını kontrol etmekle yükümlüdür).  

 

Üstün Başarı programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gelen e-postaya dönüş yapmaları ve e-postada yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 22 Temmuz 2024 günü saat 17.00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur. Zamanında dönüş yapılmaması durumunda, öğrencinin üstün başarı programına “geçiş yapmayı kabul etmediği” varsayılacaktır.**

 

*Yaz okulunda ders alan öğrenciler şartlı kabul alırlar. Bu öğrencilerin yaz okulu sonrasında nihai not ortalamalarını ve aldıkları kredileri gösteren Profile ve Course Status belgelerini econhonours@bilgi.edu.tr adresine elektronik posta olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan değerlendirmede kabul koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

**Yaz okulunda ders aldığı için koşullu kabul edilen öğrencilerin bu belgeleri 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur. Zamanında dönüş yapılmaması durumunda, öğrencinin üstün başarı programına “geçiş yapmayı kabul etmediği” varsayılacaktır.

 

Önemli Notlar:

 • Kabul koşullarını yerine getirmek ve/veya sözlü mülakata çağırılmış olmak Program’a kabul edilmek anlamına gelmemektedir.
 • Üstün Başarı programlarına kabul edilmek, UoL tarafından da kabul edilmiş olmak anlamına gelmemektedir. UoL, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

 

 

Önemli Tarihler:

Başvuru

15 Mayıs – 3 Temmuz

Hazırlık Kampı

8-11 Temmuz

Sözlü Mülakat

12 Temmuz

Sonuçların Açıklanması (Programa Kabul/Ret)

17 Temmuz

Programa kabul Edilen Öğrencilerin Üstün Başarı Programına Geçiş Onay Belgelerini İmzalaması

22 Temmuz (En geç 17:00)