güncelleme: yayınlama:

“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)”ndan BİLGİ’ye A+

“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)”ndan BİLGİ’ye A+

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)” 2018 yılı sonuçlarına göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi en yüksek memnuniyet grubu olarak ifade edilen A+ grubunda yer alıyor.

109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26.000’in üzerinde öğrenciden veri toplayarak gerçekleştirilen araştırma, üniversiteleri “öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre” sıralıyor.

Eğitim-öğretim, yerleşke yaşamı, akademik destek, öğrenme kaynakları, mesleki gelişim fırsatları ve kurumun yönetsel unsurlarından oluşan “genel memnuniyet” sıralamasına göre, BİLGİ tüm üniversiteler içinde 13., vakıf üniversiteleri içinde 7. sırada yer alıyor.