Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan Bağımsız Değerlendirici İlanı

güncelleme: yayınlama:

Sayın Akademisyenlerimiz,

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV” Programı kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki duyuruyu paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

Uluslararası Merkez

 

Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan Bağımsız Değerlendirici İlanı
  “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV” Programı kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. 


“AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV” Programı kapsamında Teklif Çağrısına çıkılan dokuz Hibe Programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

İlgililerin başvurmak istedikleri hibe programına ilişkin aşağıda yer alan bağımsız değerlendirici ilanını ve sunulması gereken belgeleri incelemeleri önem arz etmektedir. Birden fazla hibe programı kapsamında başvuru yapmak isteyenlerin, her bir program için ayrı başvuru sunmaları gerekmekte olup, genel başvuru kabul edilmeyecektir.

Çevre Hibe Programı (TR2011/0135.15-01 - EuropeAid/136801/ID/ACT/TR

 

Enerji Hibe Programı (TR2011/0135.15-02 - EuropeAid/136802/ID/ACT/TR)

 

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı (TR2011/0135.15-03 - EuropeAid/136803/ID/ACT/TR)

 

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı (TR2011/0135.15-04 - EuropeAid/136843/ID/ACT/TR)

 

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı (TR2011/0135.15-05 - EuropeAid/136842/ID/ACT/TR)

 

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı (TR2011/0135.15-06 - EuropeAid/136855/ID/ACT/TR)

 

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı (TR2011/0135.15-07 - EuropeAid/136861/ID/ACT/TR) 
Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı (TR2011/0135.15-08 - EuropeAid/136860/ID/ACT/TR)

 

Eğitim Hibe Programı (TR2011/0135.15-09 - EuropeAid/136836/ID/ACT/TR)