2016-2017 Değişim Programı Yerleştirme Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

Listelerde yerleştirilmiş olan öğrencilerimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrencisi olarak bir partner üniversitemize yerleştirilmiş olup nihai kararı, partner üniversitelerimize öğrenciler tarafından yapılacak başvurudan sonra partner üniversite tarafından verilecektir.

Erasmus Yerleştirme Listesi

İkili Değişim Yerleştirme Listesi

Lütfen aşağıdaki bilgileri sonuna kadar okuyunuz. Aşağıdaki bilgilerin içerdiği prosedürün takibinden öğrencilerimiz sorumludur.   

         Yerleştirme listemizde, yerleştirildiği partner üniversite ve dönemi kabul eden öğrencilerimizin kabul ettiklerine dair Taahhütname’yi doldurup imzalayarak 15 Nisan 2016 tarihine kadar merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir. aksi takdirde, nominasyon (aday gösterme) işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Değişim programı ile bir partner üniversiteye yerleşmiş olan öğrencilerimizden, bu hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerimiz, Erasmus iptal dilekçesini doldurup imzalayarak en geç 25 Nisan 2016 tarihine kadar ofisimize iletmelidirler. Aksi takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu’ndan kendileri için gidecekleri döneme ait izin kararı çıkacağından, iptal ettikleri dönemde ders seçemeyeceklerdir.
Ekli liste, Erasmus Değişim öğrencilerimizin hibe almaya hak kazandıklarına yönelik bir liste olmayıp yalnızca Erasmus Değişim programı kapsamında yerleştirildiklerini göstermektedir. Tüm öğrencilerimize daha önce bilgi verildiği üzere öğrencilerimizin hibe alması garanti değildir. Hibe almaya hak kazanacak öğrencilerimizin hibe haklarından feragat etme hakları bulunmaktadır.
Listede Yedek olarak belirtilen öğrenciler, sadece o üniversite için yerleştirilmiş olan öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde yedek sıralamasına göre yerleştirilebileceklerdir. Böyle bir durumda kendilerine e-posta aracılığıyla bilgi verilecektir.
Partner üniversitelere başvuru prosedürünü takip etmek öğrencimizin sorumluluğundadır. Öğrencilerimizin yerleştirildiği partner üniversitenin, merkezimize iletmiş olduğu bir başvuru bilgisi e-postası olması halinde, bu e-posta öğrencimizle paylaşılacaktır. Bazı üniversitelerin başvuru son tarihlerinin çok yakın olması sebebiyle, bu üniversitelere yerleştirilmiş öğrencilerimizin derhal işlemlere başlaması gerekmektedir. Lütfen son başvuru tarihleri için partner üniversitelerin web sayfasını inceleyiniz. Öğrencilerimiz, başvurularını yapmadan önce, merkezimizden partner üniversiteye ve öğrencimize iletilecek olan bir nominasyon e-postasını beklemelidirler. 
Tarihi daha sonra duyurulacak olan ve Değişim Programınızla ilgili tüm süreçler hakkında bilgi paylaşımını gerçekleştireceğimiz ORYANTASYON PROGRAMINA katılım tüm yerleşmiş öğrencilerimiz için ZORUNLUDUR. Bu programa katılmadığınız takdirde, ihtiyacınız olan pek çok bilgiyi kaçırabilir ve değişim hareketliliğiniz sırasında zorluk yaşayabilirsiniz.